Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Predelava sadja
PREDELAVA SADJA V SOK, KIS IN ŽGANJE

Na tečaju se boste naučili, kako lahko sami doma predelate sadje v sok, mošt, kis in žganje. 

Prvi dan se boste seznanili s postopkom izdelave bistrega in motnega sadnega soka, pranjem, mletjem in stiskanjem sadja ter pripravo in dodajanjem bistrilnih sredstev. spoznali boste postopek izdelave sadnega vina in kisa ter se naučili osnov žganjekuhe (pranje, mletje sadjam uravnavanje pH vrednosti drozge, vodenje alkoholnega vrenja, destilacija in fermentacija drozge.
Drugi dan se boste posvetili filtraciji, pasterizaciji, polnjenju, hlajenju soka ter etiketiranju in označevanju izdelkov. Naučili se boste voditi ocetno-kislinsko fermentacijo in določali sladkor, alkohol in ocetno kislino za kis. Destilirali boste surovo žganje in ločevali destilat na 1., 2. in 3. tok. Žganje boste zorili in redčili. 

Trajanje tečaja: 2 dni (10 pedag. ur)
Cena tečaja: 86 EUR z DDV
Termin tečaja: Datum bo znan kasneje
USPOSABLJANJE IZ PREDELAVE SADJA

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite s predelavo sadja resneje ukvarjati oz. pridobiti NPK Predelovalec/ka sadja na tradicionalen način, saj vsebuje vsebine iz kataloga strokovnih znanj in spretnosti za to NPK. 

Usposabljanje je razdeljeno v tri sklope.

1. sklop: Sadni sok, sadno vino in kis (3 dni, 15 pedag. ur)
kemična sestava, kakovost in zrelost sadja za predelavo v sadni sok, odbira, pranje in mletje sadja, tehnologija izdelave bistrega in motnega soka, sadnega vina in sadnega kisa, kemična in senzorična analiza soka, filtracija, pasterizacija, polnjenje in hlajenje soka, vodenje alkoholne fermentacije mošta, pretok in stabilizacija vina, vodenje ocetno-kislinske fermentacije z različnimi metodami, filtracija/pasterizacija in polnjenje kisa, etiketiranje, kemična in senzorična analiza mošta, vina in kisa. 

2. sklop: Žganje (2 dni, 10 pedag. ur)
kemična sestava, kakovost in zrelost sadja za predelavo v mošt, odbira, pranje in mletje sadja, tehnologija izdelave sadnega žganja, uravnavanje pH vrednosti drozge, vodenje alkoholne fermentacije drozge, vodenje 1. destilacije, merjenje volumskih odstotkov alkohola, vodenje 2. destilacije - ločevanje 1., 2. in 3. toka, redčenje, stekleničenje in etiketiranje žganja. 

3. sklop: Želirani izdelki, suho sadje in kompoti (2 dni, 10 pedag. ur)
kemična sestava, kakovost in zrelost sadja za predelavo v sadne izdelke, odbira in priprava sadja za sušenje, načini preprečevanja porjavenja sadja za sušenje, vodenje sušenja v različnih sušilnih napravah, odbira in priprava sadja za kuhanje džemov in marmelad, kuhanje džemov in marmelad z izbranimi dodatki do ustrezne zgoščenosti, polnjenje in toplotna obdelava želiranih izdelkov, izenačevanje vlage v suhem sadju, embaliranje in shranjevanje suhega sadja, odbira in priprava sadja za kompot, priprava maliva, polnjenje v embalažo in toplotna obdelava izdelka, etiketiranje, kemična in senzorična analiza sadnih izdelkov.

V okviru usposabljanja se seznanite tudi z varnostjo in zdravjem pri delu, smernicami dobre higienske prakse, zdravstvenimi in sanitarno-tehničnimi pogoji za predelavo sadja ter opremo in napravami za predelavo sadja.

Trajanje usposabljanja: 7 dni (35 pedag. ur)
Cena tečaja: 239 EUR z DDV
Termin tečaja: termin bo postavljen v primeru zadostnega zanimanja za usposabljanje
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si