Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Varno delo s traktorjem


USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite pridobiti IZPIT ZA F KATEGORIJO

V kolikor že imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se vam izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Če nobene od navedenih kategorij nimate, je potrebno opraviti še teoretično in praktično usposabljanje (vožnja) ter izpite pri eni od avtošol. Pogoje je tudi starost - 16 let. 

Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:

- namen in pravne osnove usposabljanja,
- predpisi in napotki o varnosti traktorjev in traktorskih priključkov
- traktor in oprema traktorja,
- traktorski priključki 
- vzdrževanje in popravilo traktorjev in traktorskih priključkov,
- stabilnost traktorja ter nevarnosti pri vožnji traktorja in delu s traktorjem in traktorskimi priključki,
- značilnosti nesreč in njihovo preprečevanje,
- povzetek programa
- prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov (izvaja se po skupinah po 10 udeležencev). 
 

Preizkus znanja
Po zaključku programa vas čaka preizkus znanja, pri katerem je potrebno doseči 90 odstotkov možnih točk. Preizkus znanja zajema odgovarjanje na vprašanja na testnih polah z obkroževanjem pravilnih odgovorov. Na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja si pridobite potrdilo o opravljenem usposabljanju. K preizkusu znanja lahko pristopi le udeleženec, ki je bil prisoten pri vseh vsebinah programa usposabljanja. Udeleženec, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, lahko preizkus znanja ponovno opravlja po sedmih dneh od zadnjega opravljanja preizkusa znanja. K preizkusu znanja se je potrebno ponovno prijaviti in plačati prijavnino. 
 

Trajanje tečaja: 3 popoldneve (dva dni teorija in en dan praktični prikaz) ter izpit. Pričetek tečaja je ob 16.00 uri. 
Cena tečaja: 255 EUR (organizacija in izvedba usposabljanja ter učno gradivo)
Cena prijavnine na izpit (le ob ponovnem opravljanju izpita): 22 EUR z DDV
 

Termini tečajev v BC Naklo: 

11. 9. - 15. 9. 2023, ob 16.00

16. 10. - 20. 10. 2023, ob 16.00

27. 11. - 1. 12. 2023, ob 16.00

22. 1. - 26. 1. 2024, ob 16.00

11. 3. - 15. 3. 2024, ob 16.00

22. 4. - 26. 4. 2024, ob 16.00

20. 5. - 24. 5. 2024, ob 16.00

17. 6. - 21. 6. 2024, ob 16.00

8. 7. - 12. 7. 2024, ob 16.00

9. 9. - 13. 9. 2024, ob 16.00

 

Program usposabljanja izvajamo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 85/16). 
NOVOSTI in SPREMEMBE na področju UPRAVLJANJA S TRAKTORJEM IN PRIKLJUČKI

Vabimo vas na obnovitveni tečaj s področja upravljanja s traktorjem in traktorskimi priključki.

Vsebine tečaja:

Trajanje tečaja: 1 dan (5 šolskih ur)
Cena tečaja: 95 EUR z DDV
Termin tečaja: 7. 11. 2023, ob 16.00
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si