Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poslovno komuniciranje in bonton


POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN BONTON

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim z namenom boljše usposobljenosti za delovanje v prodaji in nastopanju v javnosti. Vse večja konkurenca na trgu zahteva vse večje prilagajanje, poslovni odnos in gradnjo zaupanja s strankami. Na ta način si organizacija na dolgi rok gradi ugled in zaupanje med ljudmi. Poudarek bo na opolnomočenju zaposlenih v komunikaciji. 

Podrobnejše vsebine programa:
- opredelitev poslanstva, pomen gradnje podobe v javnosti
- komuniciranje z različnimi javnostmi
- načini, namen in pomen dobrega poslovnega komuniciranja
- sestanki, poslovna srečanja, konference
- kaj sporočam s svojim načinom komuniciranja
- bonton v sodobnem času
- dober nastop, zvok in slika kot se šika

Spretnosti, pridobljene s programom:
Kandidati bodo bolje prepoznavali priložnosti v okolju in pomen dobrega poslovnega komuniciranja s strankami. Osnovo komunikacije predstavlja bonton, ki je vodilo pri dobrem poslovnem delovanju v organizaciji. 

Ciljna skupina: Kandidati, ki so samozaposleni ali pa vodijo manjša podjetja na področju biotehnike ter vsi ostali, ki jih ta tematika zanima. Zaželeno je, da imajo kandidati stik s kupci, saj bodo na ta način najlažje prenašali novo pridobljena znanja v vsakdanjo prakso. 

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: 26. 9., 4. 10., 5. 10., 11. 10., 13. 10., 19. 10., 20. 10., 24. 10. 2022 ter termin po dogovoru (od 16.00 do 20.00)

Več o programu si preberite TUKAJ. 

 

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.