Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vrtnar [SPI]


Vrtnar lahko dela v vrtnarstvu ali parkovnem vrtnarstvu. Glavnina vrtnarjevega dela je v vzgoji in oskrbovanju ter prodaji različnih vrst rastlin. Vzgaja okrasne zelnate in lesnate rastline ter sadno drevje, jih sadi in oskrbuje, neguje parke in druge nasade. Pomembno področje njegovega dela je tudi varovanje rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli, zato dela s fitofarmacevtskimi sredstvi za varstvo rastlin. 

Zaposli se lahko v vrtnarijah in vrtnarskih centrih, botaničnih vrtovih, kmetijskih zadrugah in trgovinah, poklic pa daje tudi možnosti samozaposlitve.