Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Naravovarstveni tehnik [SSI]


Naravovarstveni tehnik skrbi za ohranjanje naravnih vrednot, deluje za dvig okoljske ozaveščenosti prebivalstva in zmanjševanje onesnaževanja okolja. Obnavlja degradirana okolja s tehnološkim pristopom ter uporabo ekoremediacij (ponovna obnova ekosistema) ter nadzira delovanje čistilnih naprav. 

Naravovarstvenik se lahko zaposli v zavodih za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, v raziskovalnih labolatorijih, v vodnem gospodarstvu in komunalnih podjetjih ter podjetjih za urejanje okolja. Lahko tudi samostojno upravlja kompostarne, biološke čistilne naprave, bioplinarne in toplarne.