Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Ekološko kmetovanje


USPOSABLJANJE IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja je namenjeno vsem, ki vas zanima področje ekološke pridelave hrane. 

Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK ekološki kmetovalec/kmetovalka. 

Termin usposabljanja: 9. 1. - 24. 1. 2023, ob 16.00
Cena usposabljanja: 159 EUR z DDV

 

Usposabljanje je 5-dnevno in zajema 25 pedaguških ur, spodaj pa je predstavljena podrobnejša vsebina:

1. Uvod v ekološko kmetovanje, certificiranje in nadzor (4 ure); predava dr. Maja Kolar

2. Živinoreja (6 ur); predava dr. Tamara Korošec

3. Rastlinska proizvodnja, semenarstvo (3 ure); predava dr. Maja Kolar
    Pedologija, gnojenje, gnojilni načrt (3 ure); predavata dr. Tomaž Kralj 

4. Ogledi dobrih praks (5 ur), predava dr. Maja Kolar

5. Trženje in promocija (5 ur), predava g. Peter Ribič

 
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si