Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Tehnike dela z motorno žago


 

Trajanje tečaja: 2 dni (16 pedagoških ur)
Cena tečaja: 95 EUR z DDV
Termin tečaja: 12. in 13. 1. 2024

Zaradi izrednega zanimanja dodajamo 2 nova termina izvedbe:

8. in 9. 3. 2024

12. in 13. 4. 2024

Več info: 04 277 21 20 ali 041 499 936 ali tecaji@bc-naklo.si

Tečajnike seznanimo z rednim vzdrževanjem motorne žage ter z osnovami tehnike dela z motorno žago.

Usposabljanje priporočamo uporabnikom (lastnikom gozdov, dijakom, gasilcem, komunalnim delavcem, vrtnarjem , sadjarjem,…), ki občasno delajo z  motorno žago, da pridobijo osnovne veščine iz tehnike dela z motorno žago.

Z redno vzdrževano motorno žago se podaljša njena življenjska doba in  preprečevanje morebitnih okvar.

Na terenu  udeleženci spoznajo pravilne in varne tehnike dela z motorno žago. Pred pričetkom dela v skupini se prikaže pravilen in varen način podiranja in izdelave drevesa.

Nato vsak udeleženec usposabljanja, varno podre in izdela vsaj eno drevo.

Lokacija in izvedba tečaja:
BIC Strahinj, gozdni objekt (v primeru, da je prijavljenih vsaj 5 udeležencev)

Usposabljanje obsega 16 ur (2 dni)

Prvi dan:

Udeleženci prinesejo s seboj lastne motorne žage (priporočamo že uporabljene verige).

Drugi dan:

 

 

Pogoj za udeležbo na usposabljanju je kompletna osebna varovalna oprema, skladna z evropskimi normativi:

 

 

PRVI   DAN:

 

  1. TEORETIČNI DEL

Vsebina usposabljanja

Število ur

MOTORNA ŽAGA – VZDRŽEVANJE

/

- vrste oz. razdelitev motornih žag (po namenu, moči, vrsti pogona…)

 

2

- sestavni deli motorne žage in njeno delovanje

- žagalni deli motorne žage (vrste rezalnih garnitur, letve, brušenje…)

TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO

/

- osnove varnega dela z motorno žago

 

2

- osnovni rezi z motorno žago

- tehnika podiranja dreves

OSEBNA VAROVALNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

1

SKUPAJ

 

2. VAJE V DELAVNICI

 

Tečajniki prinesejo s seboj motorne žage, ki jih uporabljajo pri domačih opravilih !

 

Vsebina usposabljanja

Število ur

 
  • izvedba dnevnega, mesečnega pregleda motorne žage
  • vzdrževanje m.ž. (praktično)

-    brušenje verige motorne žage (praktično)

1

1

1

Skupaj

3

 

DRUGI DAN :

 

3. USOPOSABLJANJE V GOZDU

 

Vsebina  usposabljanja

Število ur

- osnove varnega dela z motorno žago: demonstracija podiranja drevesa, izdelava in krojenje (pravilno vžiganje ter rokovanje z motorno žago)

 

2

 

 

6

 
  • delitev v skupine in praktično usposabljanje  udeležencev (vsak udeleženec naj bi izvedel najmanj eno podiranje in izvedel kleščenje ter prežagovanje
 

Skupaj

8