Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Prehrana in zdravstveno varstvo konj


PREHRANA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO KONJ

V okviru 50-urnega brezplačnega praktično naravnanega usposabljanja boste udeleženci nadgradili svoje znanje o prehrani in varovanju zdravja konj. Pridobili boste znanja o najnovejših smernicah za uravnoteženo prehrano konj, spoznali različne zdravstvene težave konj v povezavi s krmljenjem in se naučili, kako se jim izogniti, istočasno pa boste prdobili tudi znanja s področja zdravstvenega varstva konj.

Zdravstveno varstvo konj in prehrana sta med seboj močno povezana, neustrezni pristopi pa lahko vodijo do visokih stroškov zdravljenja, slabega počutja konj in nenazadnje tudi upada prihodkov, v kolikor je konjeništvo vir zaslužka. Zdravstveno varstvo konj je v zadnjem času dobilo na pomenu tudi zaradi pojava nevarnega virusa pri konjih, zadari česar je izobraževanje na tem področju še toliko pomembnejše. 

Podrobnejša vsebina:
- prebavila in prebava pri konju
- vključevanje osnovne krme v obrok
- potrebe konj in priprava uravnoteženega obroka za individualnega konja ali skupino konj
- pogoste težave v povezavi s prehrano konj
- skrb za splošno zdravje konj (skrb za higiensko ustrezno okolje, skrb za zdraje kožuha in kopit ter skrb za splošno zdravje konj)
- varovanje lastnega zdravja in okolja
- racionalna raba energije, materiala in časa
- poslovno komuniciranje

 

Ciljna skupina: Zaposleni, ki delujejo na področju oskrbe in reje konj ter ostali zapsoleni, ki se ukvarjate s konji oz. vas to področje zanima. 

Pogiji za vključitev: Kandidat mora biti zaposlen oz. samozaposlen. To dokazuje z izjavo delodajalca oz. z izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec. 

Potek programa: Program je trenutno še v potrjevanju s strani komisije projekta Munera3. Planiramo, da bomo program izvedli v devetih ali desetih srečanjih, ki bodo potekala med 25. 5. in 24. 6. 2021, med 16.00 in 20.00 uro. 

Točni termini: 25. 5., 27. 5., 1. 6., 3. 6., 8. 6., 10. 6., 15. 6., 17. 6., 22. 6. in 24. 6. 2021

POMEMBNO! Del programa (16 ur) bo potekal v angleščini, pri čemer bomo poskrbeli za prevod gradiva in strokovnih izrazov za lažje in boljše razumevanje ter povzemanje vsebine po posameznih sklopih s strani slovenske izvajalke, ge. Nataše Debeljak. 

 

Trajanje programa: 50 ur (45 kontaktnih ur in 5 ur namenjenih samostojnemu delu udeležencev)

Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost in uspešno opravljena naloga - priprava načrta in predlogov prehrane in zdravstvenega varstva konj. 

Program bodo izvedli domači in tuji strokovnjaki, med njimi tudi priznana nutricionistka, ga. Lizzie Drury iz Velike Britanije. 

Več o programu si preberite tukaj. 

 

Za več informacij in prijave nas pokličite oz. nam pišite na: 04/277 21 13, 04/277 21 20, 041 499 934, tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si.

Zbiramo predprijave.