Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Integracija trajnostnega razvoja v delo zaposlenih


INTEGRACIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V DELO ZAPOSLENIH

Trajnostni razvoj je eden največjih izzivov v modernem času in ena najvišjih vrednot EU in mednarodne skupnosti. Vsaka sodobna organizacija, ki je usmerjena v prihodnost, aktivno deluje na področju varovanja okolja. Zelo pomembno je, da zaposleni v taki organizaciji sledijo trendu na področju varovanja okolja, se izobražujejo v ta namen, pripomorejo k prenosu znanj in k ozaveščanju ter s svojim ravnanjem dajejo zgled tudi ostalim. 

Podrobnejša vsebina programa:
- prepoznavanje in vrednotenje okoljskih dejavnikov in upravljanje z okoljskimi tveganji
- vrednotenje okoljskih vidikov
- razumevanje življenjskega cikla
- načrtno izboljševanje okoljskih vsebin preko postavljanja kazalnikov, ciljev in izvajanja programov
- operativno obvladovanje okoljskih procesov (odpadki, emisije, raba energije in ostali vidiki)
- obvladovanje izrednih razmer in stalno izboljševanje

Spretnosti, pridobljene s programom:
- obvladovanje interdisciplinarnih znanj, ki so osnova za učinkovito upravljanje z okoljem
- usposobljenost za obvladovanje sistema ravnanja z okoljem in prenos pridobljenih znanj in spretnosti na druge

Ciljna skupina: Zaposleni v pedagoškem procesu s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in živilstva ter ostali strokovni sodelavci, ki delujejo v omenjenih podpornih službah. 

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 100 ur 
Termini izvedbe: izvedba programa v teku

Več o programu si preberite TUKAJ. 

 

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.