Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Osnove higiene in mlekarstva


OSNOVE HIGIENE IN MLEKARSTVA

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v živilskih obratih z namenom spoznavanja in upoštevanja higienskih predpisov v mlekarskem proizvodnem procesu ter pri izdelavi mlečnih izdelkov. 

Podrobnejše vsebine programa:
- higiena v živilskih obratih in higiena zaposlenega
- pomen uporabe delovne obleke
- varstvo pri delu
- predpisi v živilstvu
- osnove mikrobiologije, pogoji za rast mikroorganizmov
- koristni, škodljivi in patogeni mikroorganizmi
- načini širjenja in preprečevanje rasti mikroorganizmov
- poznavanje pomena in načinov zagotavljanja higiene v mlekarskih obratih
- poznavanje načinov in sistemov čiščenja notranjosti strojev in cevi
- poznavanje pomena hladilne verige v mlekarstvu za kakovost mleka in mlečnih izdelkov
- poznavanje lastnosti posameznih sestavin mleka in njihov tehnološki pomen pri izdelavi posameznih mlečnih izdelkov
- pomen čiščenja opreme in prostorov v mlekarskih obratih

Spretnosti, pridobljene s programom:
Kandidat zna izdelati živilo ob upoštevanju dobre higienske prakse. 

Ciljna skupina: Zaposleni, ki ne poznajo osnov higiene, mlekarstva in posledic kvara živil zaradi neupoštevanja le-teh. 

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: Ena izvedba programa zaključena, možna ponovna izvedba za zaključeno skupino. 

Več o programu si preberite TUKAJ. 

 

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.