Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kmetijska zemljišča - pravni vidiki


Nepremičnine in mi

Seznanili se boste s pojmom stvari, kamor sodijo tudi nepremičnine, katere vrste nepremičnin poznamo in kje vse so urejene. So nam nepremičnine v posameznih obdobjih življenja nujno potrebne, so lahko tudi dodana vrednost ali le breme na starost?

Izobraževanje bo vodila pravnica Marinka Šlibar Vende (več o predavateljici si preberite spodaj).

Trajanje tečaja: 17.do 20. ure
Cena tečaja:  95 EUR z DDV
Termini tečaja: 16. 10. 2023, ob 17.00
Posamezni pravni posli z nepremičninami

Spoznali boste osnove najpogostejših pravnih poslov pri nas na nepremičninskem področju (npr. prodaja, najem, zakup, menjava, darilo, osebna služnost, darilo, idr.). Na osnovna vprašanja boste kot lastnik ali bodoča stranka imeli že pripravljene odgovore ter začrtano smer, kaj je za vas bolj primerno.

Izobraževanje bo vodila pravnica Marinka Šlibar Vende (več o predavateljici si preberite spodaj).

Trajanje tečaja: 17.do 20. ure
Cena tečaja: 95 EUR z DDV
Termini tečaja: 6. 11. 2023, ob 17.00
Upravljanja in posredovanje nepremičnin

Seznanili se boste s posameznimi postopki in posebnostmi, s katerimi se srečate v življenjski dobi nepremičnin in za katere običajno varčujete skozi celo življenje. Pri tem vam seveda ni vseeno kako se vaše nepremičnine obravnava v okviru upravljanja in posredovanja saj vam predstavljajo posebno vrednost. Da bomo na to dobro pripravljeni, se boste seznanili z osnovami in bili na posamezna vprašanja z  odgovori že pripravljeni.

Izobraževanje bo vodila pravnica Marinka Šlibar Vende (več o predavateljici si preberite spodaj).

Trajanje tečaja: 17.do 20. ure
Cena tečaja: 95 EUR z DDV
Termin tečaja: 15. 1. 2024, ob 17.00
Ko se srečam z državo, nekaj že poznam

Vsak izmed nas se kmalu sreča s postopki, ki nam lahko predstavljajo oviro, pa vendar niso tako težavni, da jih ne bi zmogli urejati s prijazno upravo, so nam pa življen,skega pomena (npr. rojstvo, življenje, smrt, idr.). Da se bomo bolje razumeli, si bomo pogledali kratek vodnik po osnovnih pojmih upravnega poslovanja in kje se najpogosteje srečamo s posameznimi specifičnimi primeri, nanje pa bomo pripravljeni.

Izobraževanje bo vodila pravnica Marinka Šlibar Vende (več o predavateljici si preberite spodaj).

Trajanje tečaja: 17.do 20. ure
Cena tečaja:  95 EUR z DDV
Termini tečaja: 12. 2. 2024, ob 17.00
Dvoje ušes in ena usta

Je že tako, da imamo dvoje ušes za poslušanje ter ena usta za govorjenje. Da pa se nekaj dejansko tudi dogovorimo, včasih potrebujemo še sposobnost razumevanja druge težave. Kaj  in kdo nam pri tem lahko tudi pomaga z možnostmi po posameznih področjih, bomo spoznali na tej delavnici.

Izobraževanje bo vodila pravnica Marinka Šlibar Vende (več o predavateljici si preberite spodaj).

Trajanje tečaja: 17.do 20. ure
Cena tečaja: 95 EUR z DDV
Termin tečaja: 4. 3. 2024, ob 17.00
Komasacije niso razlastitev in obratno

Spoznali se bomo s posebnimi postopki, njihovo uporabo in vplivom na lastnike zemljišč. Kakšne pogoje nam pri tem postavlja veljavna zakonodaja, kdaj pride do teh posameznih in različnih postopkov in kaj lahko storimo že sami, da smo nanje pripravljeni. Govorili bomo o zložbi zemljišč ter o odvzemu in omejitvi lastninske pravice.

Izobraževanje bo vodila pravnica Marinka Šlibar Vende (več o predavateljici si preberite spodaj).

Trajanje tečaja: 17.do 19. ure
Cena tečaja: 95 EUR z DDV
Termini tečaja: 8. 4. 2024, ob 17.00
Kdo je predavateljica MARINKA ŠLIBAR VENDE?

Marinka Šlibar Vende je univerzitetna diplomiran pravnica z licenco za posredovanje nepremičnin, predavateljica v programih NPK – nepremičninski posrednik ter članica izpitnih komisij pri RIC ter mediatorka.

Preko 15 let se poklicno ukvarja z nepremičninami: upravljanje in vzdrževanje, investicijski projekti, energetika, strokovna opravila za pravne in fizične osebe na stanovanjskem in poslovnem področju, izvedba posredovanj nepremičnin, vpisi nepremičnin v registre in evidence. V zadnjem 10 letnem obdobju službuje v javni upravi, pred tem pa je pridobivala izkušnje v lokalni samoupravi ter upravi v zvezi s prostorskimi postopki. Ves čas si pri delu in izven njega prizadeva nesoglasja reševati po mirni poti preko mediacijskih postopkov, ki jih občasno izvaja pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.