Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Arboristika


UVOD V ARBORISTIKO - 1. del

Usposabljanje zajema področja nege okrasnega drevja in je namenjeno vrtnarjem, parkovnim vrtnarjem, gozdarjem in delavcem v komunalnem sektorju. V okviru programa želimo usposobiti delavce za delo z okrasno drevnino in vso ostalo drevnino v urbanem prostoru, ki zahteva posebno nego. 

Podrobnejše vsebine programa:
- vsebine o okolju, tleh, vodi, padavinah, gnojenju in dognojevanju, potrebe po hranilih
- vzgoja drevnine od semena/podtaknjenca do odraslega drevesa
- osnovne tehnike rezi, ki se uporabljajo v drevesnici
- šolanje in vzgoja drevnine in varstvo le-te pred boleznimi in škodljivci
- prepoznavanje okrasnih lesnatih rastlin, sistematika glede na izvor in uporabno vrednost
- okrasne rastline, njihova okrasna vrednost, uporabnost v prostoru glede na njihov izvor in potrebe po hranilih, vodi, osončenosti, vrsti tal in lego
- uporabnost rastlin v prostoru in njihova nega (rastline za drevorede, skupinske zasaditve, žive meje, prekrivanje tal) - katera raslina na katero mesto

Spretnosti, pridobljene s programom:
- prepoznavanje okrasne drevnine in njihovih potreb v okolju
- poznavanje in svetovanje o izboru primerne drevnine za posamezen prostor in uporabo v prostoru (drevored, živa meja, prekritje tal, soliter)
- izvajanje nege drevnine in določenje dinamike nege za posamezno rastlinsko vrsto
- prepoznavanje poškodb, ki so nastale zaradi zunanjih dejavnikov in svetovanje za sanacijska dela
- organiziranje svojega dela in dela skupine
- skrb za higieno orodja, delovne opreme in dreves
- skrb za zdravstveno stanje dreves na zasebnih in javnih površinah

Ciljna skupina: Kandidati, ki delajo na terenu kot parkovni vrtnarji in urejevalci zelenih površin ali drevesničarji v okrasnih drevesnicah. Priporočljivo je, da se v program vključijo kandidati, ki imajo zaključeno vsaj triletno poklicno šolo, smer vrtnar ali zaključen štiriletni program vrtnarski/hortikulturni tehnik. Zaželjeno je, da kandidati poznajo okrasne lesnate rastline. 

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur

Termini izvedbe:

Izvedba april - maj 2022:: 6. 4., 8. 4., 13. 4., 20. 4., 21. 4., 22. 4., 5. 5., 6. 5. in 7. 5. 2022, pričetek ob 16.00 uri.  

Izvedba september 2022: 16. 9., 19. 9., 21. 9., 22. 9., 23. 9., 28. 9., 29. 9. in 30. 9. 2022, pričetek ob 16.00 uri.


Več o programu si preberite TUKAJ. 


ARBORISTIČNI PRAKTIKUM 2. del

V usposabljanju gre za nadgradnjo splošnih in strokovnih vsebin s področja nege okrasnega drevja. Z usposabljanjem želimo nadgraditi vsebine iz usposabljanja Uvod v arboristiko še s plezalnimi tehnikami, ki so potrebne za opravljanje posegov na drevesih.

Podrobnejše vsebine programa:
- nega drevnine, šolanje koreninskega sistema in debla rastline, vzgoja odrasle drevnine, vrste rezi
- prepoznavanje okrasnih lesnatih rastlin, sistematika glede na izvor in uporabno vrednost
- okrasne rastline, njihova okrasna vrednost, uporabnost v prostoru glede na njihov izvor in potrebe po hranilih, vodi, osončenosti, vrsti tal in legi
- uporabnost rastlin v prostoru in njihova nega

Spretnosti, pridobljene s programom:
- prepoznavanje drevnine in njihove potrebe na stalnem mestu
- prepoznavanje in svetovanje o izboru primerne drevnine za posamezen prostor in uporabo v prostoru (drevored, živa meja, prekritje tal, soliter)
- prepoznavanje poškodb, ki so nastale zaradi zunanjih dejavnikov in svetovanje za sanacijska dela
- izvajanje nege drevnine in določitev dinamike nege za posamezno rastlinsko vrsto
- organiziranje svojega dela in dela skupine
- obvladanje tehnike plezanja in varovanja v nevarnih situacijah
- izdelovanje vrvi in vozlov
- skrb za higieno orodja, delovne opreme in dreves
- skrb za zdravstveno stanje dreves na zasebnih in javnih površinah

Ciljna skupina: Kandidati, ki delajo na terenu kot parkovni vrtnarji in urejevalci zelenih površin ali drevesničarji v okrasnih drevesnicah. Priporočljivo je, da se v program vključijo kandidati z zaključeno triletno poklicno šolo, smer vrtnar ali zaključenim štiriletnim programom vrtnarski/hortikulturni tehnik. Zaželjeno je poznavanje okrasnih lesnatih rastlin.

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
                                  Pogoj za vključitev je tudi zaključen prvi del usposabljanja iz arboristike (Uvod v arboristiko 1 . del)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: 1. skupina: 6. 6., 9. 6., 24. 6., 28. 6., 29. 6., 30. 6. 2022 ob 16. uri. Za praktični del se boste dogovorili še za dodatni termin, glede na vreme.                                                      2. skupina: 13. 6., 16. 6., 27. 6., 1. 7., 4. 7., 5. 7. 2022 ob 16. uri. Za praktični del se boste dogovorili še za dodatni termin, glede na vreme.                                                          Izvedba oktober 2022: 3. 10., 7. 10., 10. 10., 11. 10., 12. 10., 13. 10. 2022 ob 16. uri. Za praktični del se boste dogovorili še za dodatni termin, glede na vreme.

Več o programu si preberite TUKAJ. 
Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.