Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vodeni ogledi


SPREHOD PO EKOLOŠKEM POSESTVU BC NAKLO

Posestvo Biotehniškega centra Naklo ni veliko, je pa bogato in raznoliko. V prvi vrsti je učni center, kjer poteka praktično izobraževanje dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. Vam, obiskovalcem, pa daje priložnost, da dobro uro in pol preživite v prijetnem okolju in ob tem pobližje spoznate naše dejavnosti in tudi dosežke sodelovanja v različnih projektih, ki so prispevali k temu, da vam imamo danes resnično kaj pokazati. 

V letu 2006 smo pridobili certifikat o ekološki pridelavi in predelavi, kar pomeni, da vse glavne dejavnosti na posestvu kot so poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, čebelarstvo in mlečna proizvodnja s predelavo mleka potekajo v skladu z načeli ekološkega gospodarjenja in trajnostnega razvoja. 

Na sprehodu po našem posestvu si imate možnost ogledati park medonosnih rastlin, mlekarsko delavnico, konjski in goveji hlev, urejen po standardih za ekološko rejo, sončno elektrarno, ekološki sadovnjak, čebelnjak, rastlinjaka za vzgojo rastlin in cvetja, zelenjavni, zeliščni, biodinamični vrt in vzorčne vrtove, akvaponično enoto, hotele za koristne organizme in kot najnovejšo pridobitev, zelene stene. Ogled zaključite v šolski trgovini "Pod kozolcem", kjer lahko degustirate naše šolske mlečne in pekarske izdelke in si ogledate našo ponudbo ekoloških izdelkov oz. pridelkov.  

Potek: Vodene oglede izvajamo za skupine, po dogovoru. 
Cena: Voden ogled posestva z degustacijo znaša 2,5 EUR z DDV/osebo, brez degustacije pa 2 EUR z DDV/osebo

Strokovni ogled posestva znaša 4,5 EUR z DDV z degustacijo oz. 4 EUR z DDV brez degustacije, pomeni pa, da v sam ogled vključimo tudi strokovnjaka iz določenega področja, ki vas še posebej zanima.


Zloženka SPREHOD PO EKOLOŠKEM POSESTVU BC NAKLO
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si