Varno delo s traktorjem


USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI

Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem je namenjeno vsem, ki želite pridobiti izpit za F kategorijo. 

V kolikor že imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se vam izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Če nobene od navedenih kategorij nimate, je potrebno opraviti še teoretično in praktično usposabljanje (vožnja) ter izpite pri eni od avtošol. Pogoje je tudi starost - 16 let. 

Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:

- varnost v cestnem prometu
- mehanika tal in gibanja traktorja
- razporeditev teže traktorja na osi in kolesa
- stabilnost traktorja
- preprečevanje nesreč pri vožnji in delu s traktorjem
- praktični prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov

Ob zaključku programa vas čaka preizkus znanja, na podlagi katerega si pridobite potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju. 
 

Trajanje tečaja: 2 popoldneva
Cena tečaja: 198 EUR z DDV

Termini tečajev: 

- 23. 9. in 24. 9. 2019  - med 16.00 in 20.00 uro

- 04. 11. in 05. 11. 2019 - med 16.00 in 20.00 uro

- 13. 01. in 14. 01. 2020 - med 16.00 in 20.00 uro

- 09. 03. in 10. 03. 2019 - med 16.00 in 20.00 uro

- 11. 05. in 12. 05. 2019 - med 16.00 in 20.00 uro

- 08. 06. in 09. 06. 2019 - med 16.00 in 20.00 uro
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si