Ekološko kmetovanje


USPOSABLJANJE IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja je namenjeno vsem, ki vas zanima področje ekološke pridelave hrane. 

Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK ekološki kmetovalec/kmetovalka. 
 

Usposabljanje je 5-dnevno in zajema 25 pedag. ur, spodaj pa je predstavljena podrobnejša vsebina:

Uvod v ekološko kmetovanje, certificiranje in nadzor (4 ure); predava dr. Maja Kolar

13. 01. 2020: Živinoreja in travništvo (6 ur); predava dr. Tamara Korošec

Rastlinska proizvodnja, semenarstvo (3 ure); predava dr. Maja Kolar

Pedologija, gnojenje, gnojilni načrt (3 ure); predava dr. Tomaž Kralj

Ogledi dobrih praks (5 ur), predava dr. Maja Kolar

Trženje in promocija (5 ur), predava g. Peter Ribič

Termin usposabljanja: 7. januar - 20. januar 2021
Cena usposabljanja: 149 EUR z DDV
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si