Ekološko kmetovanje


USPOSABLJANJE IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja je namenjeno vsem, ki vas zanima področje ekološke pridelave hrane. 

Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK ekološki kmetovalec/kmetovalka. 
 

Usposabljanje je 5-dnevno in zajema 25 pedag. ur, spodaj pa je predstavljena podrobnejša vsebina:

1. dan: Uvod v ekološko kmetovanje in zakonodaja (4 ure)

2. dan: Živinoreja in travništvo (6 ur)

3. dan: Rastlinska pridelava (6 ur)

4. dan: Trženje (3 ure)

5. dan: Ogledi dobrih praks (6 ur)

 

Termini usposabljanja: znani bodo naknadno
Cena usposabljanja: 139 EUR z DDV
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si