Ekološko kmetovanje


USPOSABLJANJE IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja je namenjeno vsem, ki vas zanima področje ekološke pridelave hrane. 

Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK ekološki kmetovalec/kmetovalka. 
 

Usposabljanje je 5-dnevno in zajema 25 pedag. ur, spodaj pa je predstavljena podrobnejša vsebina:

08. 01. 2020: Uvod v ekološko kmetovanje, certificiranje in nadzor (4 ure); predava dr. Maja Kolar

13. 01. 2020: Živinoreja in travništvo (6 ur); predava dr. Tamara Korošec

15. 01. 2020: Rastlinska proizvodnja, semenarstvo (3 ure); predava dr. Maja Kolar

                       Pedologija, gnojenje, gnojilni načrt (3 ure); predava dr. Tomaž Kralj

20. 01. 2020: Ogledi dobrih praks (5 ur), predava dr. Maja Kolar

22. 01. 2020: Trženje in promocija (5 ur), predava g. Peter Ribič

Termini usposabljanja: od 08. 01. do 22. 01. 2020, s pričetkom ob 16.00 uri
Cena usposabljanja: 139 EUR z DDV
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si