Ekološko kmetovanje


USPOSABLJANJE IZ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja je namenjeno vsem, ki vas zanima področje ekološke pridelave hrane. 

Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK ekološki kmetovalec/kmetovalka. 
 

Usposabljanje je 5-dnevno in zajema 25 pedag. ur, spodaj pa je predstavljena podrobnejša vsebina:

6. 1. 2021: Uvod v ekološko kmetovanje, certificiranje in nadzor (4 ure); predava dr. Maja Kolar

11. 01. 2021: Živinoreja (6 ur); predava dr. Tamara Korošec

12. 1. 2021: Rastlinska proizvodnja, semenarstvo (3 ure); predava dr. Maja Kolar
                     Pedologija, gnojenje, gnojilni načrt (3 ure); predavata dr. Tomaž Kralj 

18. 1. 2021: Ogledi dobrih praks (5 ur), predava dr. Maja Kolar

20. 1. 2021: Trženje in promocija (5 ur), predava g. Peter Ribič

Termin usposabljanja: 6. januar - 20. januar 2021
Cena usposabljanja: 149 EUR z DDV
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si