Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati izpitov


Šolsko leto 2022/2023

Rezultati izpitov bodo objavljeni v okolju MS Teams, v ekipi posameznega predmeta oz. strokovnega modula.