Rezultati izpitov


Šolsko leto 2019/2020

Osnove varne hrane in prehrane, 29. 11. 2019, Tadeja Polajnar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/388

Odlično 5

I-OŽ/396

Zadostno 2

I-OŽ/391

Prav dobro 4

 

Predelava živil - Oljarstvo, 18. 11. 2019, Darja Mavrin

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/382

Prav dobro 4

I-OŽ/391

Odlično 5

 

Osnove živilstva, 7. 11. 2019, Tatjana Šubic

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/388

Odlično 5

I-OŽ/396

Zadostno 2

Prosim, da čim prej vrnete učbenik Osnove živilstva – lahko v šolsko knjižnico ali v pisarno za izobraževanje odraslih.