Rezultati izpitov


Šolsko leto 2020/2021

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, 15. 12. 2020 (učiteljica: Marija Urankar)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/163

Zadostno 2

I-OK/208

Ni pristopil

I-OK/190

Zadostno 2

I-OK/209

Zadostno 2

I-OK/203

Prav dobro 4

 

Osnove živilstva, 19. 10. 2020 (učiteljica: Tatjana Šubic)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/402

Odlično 5

I-OŽ/407

Odlično 5

I-OŽ/393

Odlično 5

I-OŽ/355

Odlično 5

I-OŽ/405

Odlično 5

I-OŽ/403

Odlično 5

I-OŽ/400

Odlično 5