Predelava sadjaBREZPLAČNO USPOSABLJANJE IZ PREDELAVE SADJA


Med leti 2016 in 2019 v okviru projekta CENTER ZA PRIDOBIVANJE TEMELJNIH KOMPETENC GORENJSKE organiziramo brezplačna usposabljanja s področja predelave sadja, ki služijo tudi kot priprava na pridobitev NPK Predelovalec/ka sadja na tradicionalen način. 

Usposabljanja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. 

Kohezijska politika v Sloveniji
MIZŠ
Organ upravljanja 

Program je namenjen zaposlenim (tudi samozaposlenim in zaposlenim na kmetijskih gospodarstvih), ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni na področjih, ki jih programa pokrivata. Prednost imajo starejši od 45 let.

Program lahko izvedemo tudi za zaključeno skupino zaposlenih znotraj podjetja. 


Projekt Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske je tesno povezan s projektom Center za svetovanje in vrednotenje znanja Gorenjske, ki prav tako poteka na našem centru. 
Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ. 
Udeleženci brezplačnih usposabljanj boste imeli torej tudi možnost svetovanja glede izobraževanja oz. razvoja kariere pred, med in tudi po poteku usposabljanja, saj je projekt namenjen zaposlenim, ki potrebujete dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Na svetovalni pogovor vas bomo povabili že ob prijavi v usposabljanje, pa tudi kasneje boste imeli možnost, da se na nas brezplačno obrnete po najrazličnejše nasvete. 


Vsebina programa:

V okviru programa se boste seznanili s predelavo sadja v sadni sok, sadno vino in kis ter žganjekuho. Spoznali boste kemično sestavo, kakovost in zrelost sadja za predelavo, potek pranja in mletja sadja, tehnologijo izdelave bistrega in motnega soka, sadnega vina in sadnega kisa, kemična in senzorična analiza soka, filtracija, pasterizacija, polnjenje in hlajenje soka, vodenje alkoholne fermentacije mošta, pretok in stabilizacija vina, vodenje ocetno-kislinske fermentacije z različnimi metodami, filtracija/pasterizacija in polnjenje kisa, etiketiranje, kemična in senzorična analiza mošta, vina in kisa. 
Seznanili se boste tudi s tehnologijo izdelave sadnega žganja, uravnavanje pH vrednosti drozge, vodenje alkoholne fermentacije drozge, vodenje 1. destilacije, merjenje volumskih odstotkov alkohola, vodenje 2. destilacije - ločevanje 1., 2. in 3. toka, redčenje, stekleničenje in etiketiranje žganja.
V okviru usposabljanja se seznanite tudi z varnostjo in zdravjem pri delu, smernicami dobre higienske prakse, zdravstvenimi in sanitarno-tehničnimi pogoji za predelavo sadja ter opremo in napravami za predelavo sadja.

Trajanje programa: 20 pedag. ur

Termin izvedbe: Zaenkrat ne načrtujemo izvedbe. 

Usposabljanje poteka v sadjarski delavnici BC Naklo, prične pa se v eni od malih učilnic (pritličje šole). 
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 13, 041 499 934 ali tina.kosir@bc-naklo.si


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.