Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zelenjadarstvo


ZELENJADARSTVO

Gre za usposabljanje s področja tehnologije vzgoje vrtnin, namenjeno kmetovalcem, ki se ali se želijo na kmetiji dopolnilno ukvarjati z vzgojo vrtnin in vrtnarjenjem in si želijo pridobiti še več praktičnih izkušenj na področju zelenjadarstva. 

Podrobnejša vsebina programa in predviden časovni potek usposabljanja: 
- Podnebni dejavniki (svetloba, toplota, veter, voda, zrak) in vpliv na rast (22. 3.)
- Tehnologija vzgoje vrtnin, tehnologija vzgoje posameznih vrtnin, vrednost metabuolitev v zelenjavi glede na način pridelave (24. 3.)
- Tehnologija vzgoje vrtnin in načini setve (29. 3.)
- Talni dejavniki, talni profili ali horizonti, procesi v tleh, organizmi v tleh (31. 3.)
- Tehnologija vzgoje rastlin, cepljenje, izkušnje z vrtninami (6. 4.)
- Novosti v hortikulturi (predviden ogled na terenu) (7. 4.)
- Hranila za rastline, načini dognojevanja (12. 4.)
- Tehnologije pridelave vrtnin (predviden ogled na terenu) (14. 4.)
- Bolezni in škodljivci zelenjadnic, načini varstva rastlin (19. 4.)
- Stročnice, čebulnice (21. 4.)

Spretnosti pridobljene s programom:
Kandidat prepozna priložnosti v okolju z namenom vzpostavitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Ciljna skupina: Zaposleni na kmetijah in vrtnarijah. Zaželjeno je, da imajo kandidati doma proizvodnjo lastnih pridelkov, ki jim želijo skozi izobraževanje vdihniti novo življenje in začeti v nekaterih pogledih tržiti na novo oz. postaviti celoten koncept produkta od začetka do prodaje na novo.

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami) ter opravljena naloga po navodilih izvajalcev.
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: 22. 3. - 21. 4. 2021 (22., 3., 24. 3., 29. 3., 31. 3., 6. 4., 7. 4., 12. 4., 14. 4., 19. 4. in 21. 4. 2021), od 16.00 do 20.00 ure.

Več o programu si preberite TUKAJ. 

 

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.