Zelenjadarstvo


ZELENJADARSTVO

Gre za usposabljanje s področja tehnologije vzgoje vrtnin, namenjeno kmetovalcem, ki se ali se želijo na kmetiji dopolnilno ukvarjati z vzgojo vrtnin in vrtnarjenjem in si želijo pridobiti še več praktičnih izkušenj na področju zelenjadarstva. 

Podrobnejša vsebina programa: 
- pomen in način pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih in na prostem
- gnojenje tal in dognojevanje rastlin pred in med vegetacijsko sezono
- sadilni material
- skrb za zdravstveno varstvo rastlin

Spretnosti pridobljene s programom:
Kandidat prepozna priložnosti v okolju z namenom vzpostavitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Ciljna skupina: Zaposleni na kmetijah in vrtnarijah. Zaželjeno je, da imajo kandidati doma proizvodnjo lastnih pridelkov, ki jim želijo skozi izobraževanje vdihniti novo življenje in začeti v nekaterih pogledih tržiti na novo oz. postaviti celoten koncept produkta od začetka do prodaje na novo.

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: Ena izvedba programa zaključena. Nadaljnji termini bodo določeni naknadno glede na izražen interes. 

Več o programu si preberite TUKAJ. 

 

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.