Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Seme solate


PRIDELALI SMO PRVO LASTNO SEME SOLATE »Ljubljanska ledenka«

V letu 2008 smo postali kooperant ekološke semenarske hiše Amarant. Skupaj z njimi smo pridelali lasno seme solate, ki ga bomo v prihodnje leto uporabili za setev sadik.

 Začetek junija smo za seme posadili sadike solate tipa ljubljanske ledenke. Sadike smo sadili na večjo razdaljo (60 cm x 70 cm) kot če vi sadili za prehrano. Solata dolgo časa ni zacvetela (ker je bila velika sadilna razdalja in ker ni bila posajena na črni foliji). Rastline, ki so prve zacvetele smo uničili. Rasti smo pustili le rastline, ki so pozno zacvetele. Prvi teden septembra smo rastline pobrali in jih shranili v suh prostor. Po enem tednu sušenja smo seme na grobo očistili.

Naturalno oz. neobdelano seme smo kasneje očistili v šolskem kmetijskem laboratoriju. Čiščenje je potekalo s pomočjo različnih sit in s fenom, kateri je izpihal druge nepotrebne primesi. Od čistega semena smo vzeli reprezentativni vzorec, kar pomeni, da mora ta predstavljati povprečno kakovost celotne partije semena, iz katere je bil vzet.

Vzorce smo analizirali na čistočo, kalivost in zdravstveno stanje.

Čistoča: razmerje med količino čistega semena tiste vrste, ki se preizkuša, in količinami semena drugih kmetijskih vrst in plevela ter mehanskimi primesmi. Čistočo smo določili s siti. Ugotavlja se v odstotkih, koliko ga gre skozi sito luknjic ustreznih dimenzij. Izračunali smo 90% čistočo.

Kalivost: odstotek normalnih klic, ki se razvijejo po določenem času in pod določenimi optimalnimi pogoji. Obenem se ugotavlja tudi odstotek nenormalnih klic in mrtvih semen. Štetje klic se opravlja dvakrat. Ugotovili smo, da imam seme zelo dobro kalivost in sicer 95%.

Zdravstveno stanje: seme je zdravo in ima lepo oblikovane koške.

 

 

 

                      

Nataša Šink, uni.dipl.ing.agr.

Sonja Jerič Štefe, dipl.ing.agr.