Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strokovni predmeti


Navodila za pisanje seminarskih, raziskovalnih in projektnih nalog

Navodila so dostopna na spletni učilnici.
Povezave:

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Naravovarstvo

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Gospodinjstvo

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Hortikultura

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Kmetijstvo

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Živilstvo

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Praktični pouk


Strokovni predmeti

Na teh straneh boste našli veliko zanimivosti in gradiv s področja strokovnih  predmetov in praktičnega pouka: Gospodinjstva, hortikulture, kmetijstva, živilstva in praktičnega pouka.