Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Ekolistina


Biotehniški center Naklo je 5. junija 2006, še pod imenom Srednje biotehniške šole Kranj, podpisalEKOLISTINO.

Pri tem so se g. ravnatelju Marijanu Pogačniku in ekokoordinatorki Marjeti Vovk pridružili še: predsednik Dijaške skupnosti Aleš Perič, predstavnica Sveta staršev ga. Marija Mravlje, župan občine Naklo g. Janez Štular in predstavnik nacionalne koordinacije projekta Ekošola kot način življenja g. Franci Dovč.

K čemu smo se s podpisom ekolistine zavezali? Kakšni so naši dolgoročni cilji?

Skrb za urejenost učilnic in okolice šole.

Vzpodbujanje vseh dijakov in učiteljev k razmišljanju o tem, da tudi mi sami lahko prispevamo k zmanjševanju okoljskih problemov.

Skrb za okolje, naravo.

Vzbodbujali pozitivni odnos do narave, katere del smo tudi ljudje.

Vzpodbujanje k medpredmetnemu povezovanje na področju varstva okolja, odpadkov, ločenega zbiranja odpadkov.

Skrb za povezovanje šole, njenih dijakov in profesorjev ter drugih delavcev šole z lokalnimi organizacijami, ki skrbijo za varovanje okolja.

 Podpis Ekolistine je za vsako šolo slovesno dejanje, zato smo dogodek sklenili z nekaj igranimi in plesnimi vložki.

V veliko pomoč so bili ekomentorici predvsem prostovoljni nastopajoči z Danom Štularjem na čelu, 3. B s svojimi igralskimi sposobnostmi in kar nekaj sodelavcev.