Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vpis


Rokovnik za vpis v šolskem letu 2023/2024

Vljudno Vas vabimo da nas obiščete (v dani situaciji bo to virtualno):

- na Dan poklicev – Vrtiljak poklicev,  v četrtek 10. 11. 2022, ob 16.00

- na Dan gimnazije,  v četrtek 17. 11. 2022, ob 16.00

- v času informativnih dni, v  petek, 17. 2. 2023, ob 9. in 15. uri  ter  v soboto, 18. 2. 2023, ob 9. uri.

Pripravljamo zanimive predstavitve programov, spoznali boste tudi življenje na šoli. Več informacij:  spletna stran šolske svetovalne službe  ali 04 277 21 24 (Tadeja Fričovsky)

 

Splošni izobraževalni program: 
GIMNAZIJA

Poklicni in strokovno tehnični izobraževalni programi: 
KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO in PREHRANA, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

 

ROKOVNIK ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2023 /2024

Informativni dnevi  v srednjih šolah in dijaških domovih

17 . 2. 2023 , ob 9. uri ter 15. uri

v 18 . 2. 2023 , ob 9. uri

Prijavljanje za vpis v SŠ

3. 4. 2023

 

Analiza prijave in svetovanje učencu o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 24. 4. 2023

Morebitni prenaša prijavo za vpis v SŠ

do 24. 4. 2023 do 14. ure

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

do 29. 5. 2023

Prijavljanje za vpis  v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

do 12. 5. 2023

Morebitni prenosi prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

1. 6. 2023

Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah brez omejitve

od 16. 6. 2023, do vključno  21. 6. 2023 (do 14. ure)                         

(VABILO Z VAŠIM  TERMINOM PREJMETE  PO POŠTI NA DOM)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

21. 6. 2023, do 15. ure

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

 do 23. 6. 2023, do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 30. 6. 2023, do 14. ure

(rezultati 2. kroga bodo znani 30. 6. 2022, do 9. ure)

Prinašanje dokumentov za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter vpis

do 3. 7. 2023

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 31. 8. 2023

 

 
Nov program - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
FOTO ZGODBA IZ preteklih INFORMATIVNIH DNI

Poglejte tukaj! 
UTRINKI IZ PRETEKLIH INFORMATIVNIH DNI