Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vpis


Rokovnik za vpis v šolskem letu 2022/2023

Vljudno Vas vabimo da nas obiščete (v dani situaciji bo to virtualno):

- na Dan poklicev – Vrtiljak poklicev, v četrtek 11. 11. 2021, ob 17.00

- na Dan gimnazije, v četrtek 18. 11. 2021, ob 17.00

- v času informativnih dni, v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

Pripravljamo zanimive predstavitve programov, spoznali boste tudi življenje na šoli. Več informacij: spletna stran šolske svetovalne službe ali 04 277 21 24 (Tadeja Fričovsky)

 

Splošni izobraževalni program: 
GIMNAZIJA

Poklicni in strokovno tehniški izobraževalni programi: 
KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO in PREHRANA, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

 

ROKOVNIK ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2022/2023

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

11. 2. 2022,  ob 9. uri ter 15. uri

in 12. 2. 2022,  ob 9. uri

Prijavljanje za vpis v SŠ

4. 4. 2022

 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 25. 4. 2022

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 25. 4. 2022 do 14. ure

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

do 27. 5. 2022

Prijavljanje za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

do 17. 5. 2022

Morebitni prenosi prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

6. 6. 2022

Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah brez omejitve

od 16. 6. 2022, do vključno  21. 6. 2022 (do 14. ure)                         

(VABILO Z VAŠIM  TERMINOM PREJMETE  PO POŠTI NA DOM)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

21. 6. 2022, do 15. ure

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

 do 24. 6. 2022, do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 1. 6. 2022, do 14. ure

(rezultati 2. kroga bodo znani 30. 6. 2022, do 15. ure)

Prinašanje dokumentov za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter vpis

do 1. 7. 2022

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 31. 8. 2022

 

 
Nov program - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
FOTO ZGODBA IZ preteklih INFORMATIVNIH DNI

Poglejte tukaj! 
UTRINKI IZ PRETEKLIH INFORMATIVNIH DNI