Vpis


Vljudno Vas vabimo da nas obiščete:

- na dan poklicev, v četrtek 15. 11. 2018

- na dan gimnazije, v četrtek 22. 11. 2018 

- v času informativnih dni, v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 16. 2. 2019, ob 9. uri.

Pripravljamo zanimive predstavitve programov, potekal pa bo tudi voden ogled po šoli. Več informacij: spletna stran šolske svetovalne službe ali 04 277 21 24 (Tadeja Fričovsky)


Splošni izobraževalni program:
GIMNAZIJA

Poklicni in tehniški izobraževalni programi: 
GOSPODINJSTVO, KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO
ROKOVNIK ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2018/2019

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

9. 2. 2018  ob 9. uri ter 15. uri

in 10. 2. 2018  ob 9. uri

Prijavljanje za vpis v SŠ

5. 4. 2018

 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 25. 4. 2018

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 25. 4. 2018

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

do 6. 6. 2018

Prijavljanje za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

do 18. 5. 2018

Morebitni prenosi prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

7. 6. 2018

Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah brez omejitve

od 19. 6. 2018 do vključno  22. 6. 2018 (do 14. ure)                         

(VABILO Z VAŠIM  TERMINOM PREJMETE  PO POŠTI NA DOM)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

22. 6. 2018

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

 do 27. 6. 2018 do 11. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

Do 5. 7. 2018 do 14. ure

(rezultati 2. kroga bodo znani 30. 6. 2017, ob 14. uri)

Prinašanje dokumentov za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter vpis

do 2. 7. 2018

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 31. 8. 2018

 
FOTO ZGODBA IZ INFORMATIVNIH DNI - feb. 2014

Poglejte tukaj! 
UTRINKI Z INFORMATIVNIH DNI - 15. in 16. feb. 2013