PODVIGPodvigInovativna pedagogika | Trajnostna mobilnost | Likovne razstave izven BC Naklo |Pozdrav pomladi
Biotehniški center Naklo je vključen v projekt PODVIG – uvajanje kompetence podjetnosti v gimnazije kot razvojna šola. Projekt traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.  Glavni koordinator projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ostali sodelujoči partnerji so 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije, Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Namen projekta je uvajanje kompetenc podjetnosti v gimnazijski program. Te kompetence se delijo na ideje in priložnosti, iskanje virov ter ukrepanje. S pomočjo razvijanja mehkih veščin naj bi bili mladi  bolj usposobljeni za prehod na univerzo, uspešno študiranje in iskanje službe na trgu dela. Sodobne kompetence 21. stoletja zahtevajo od mladih sposobnosti timskega reševanja problemov, ustvarjalnosti, komuniciranja, sposobnosti reševanja kompleksnih problemov, kritičnega mišljenja in vseh drugih mehkih veščin, ki jih bodo zahtevale službe in poklici, ki jih danes še ne poznamo.  

V projektu se gimnazije trudimo vzpostaviti in organizirati redni pouk na tak način, da bomo lahko sprejemali izzive družbe, posameznika,  gospodarstva, sonaravnega in trajnostnega razvoja. Take priložnosti ustvarjamo  tudi pri obveznih izbirnih vsebinah, projektnih dnevih in drugih načinih in oblikah pouka, kjer se učimo tudi znanja za življenje.  

Na šoli imamo projektni tim, katerega vodja je Mojca Logar, sodelujoči profesorji so Darja Ravnihar, Boris Urh, Barbara  Debeljak Rus, Anita Zupanc, Sandra Žvagen, Mateja Valjavec. Šolski tim se bo po potrebi razširil.