Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Tržni dan

V torek smo imeli tržni dan dijaških podjetij. Predstavila so se šolska dijaška podjetja, ki delujejo v okviru @JASlovenijaZZSPM. Dijaki so predstavili svoje ideje, podjetniške spretnosti in prodajne sposobnosti. Dan je bil pester in zanimiv za vse ponudnike in obiskovalce, predvsem pa dober primer izkušenjskega učenja.