Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

GEOGRAFSKO TEKMOVANJE

Mitja Kuralt, dijak 4. letnika biotehniške gimnazije, je že tretje leto zapored osvojil zlato priznanje na državnem geografskem tekmovanju, ki je aprila potekalo v Vipavi. Prav tako je zlato priznanje dosegla Nika Valič, ki obiskuje 4. letnik v programu naravovarstveni tehnik. Martin Rožanski se je letos razveselil srebrnega priznanja. Vsem trem tekmovalcem in mentoricama Bernardi Božnar in Ani Košnjek iskreno čestitamo.

Martin Rožanski je svoje tekmovalne vtise strnil takole: »Letos sem se prvič udeležil državnega tekmovanja iz znanja geografije. Bilo je sicer težavno, ampak obenem enkratno. Letošnja tematika je bila Geografija voda. Poleg temeljitega poznavanja problematike oceanov, podzemne vode, rek in poplav, je tekmovanje vključevalo terensko delo. Na terenu moraš biti dober opazovalec pojavov in procesov. Kraj smo dodobra spoznali in v našem primeru je bila to Vipava, ki je res lepa, tako z vidika kulturne dediščine kot tudi reliefnih značilnosti. Leži na robu Vipavske doline in na stiku z vznožjem Nanosa izpod katerega bruha reka Vipava v vsej svoji veličini. Na pripravah za tekmovanje  sem se spoznal s študijskim načinom predelovanja strokovnih člankov. Ni dovolj, da si vse samo na pamet zapomniš, ampak moraš vsebino razumeti in jo znati interdisciplinarno povezovati. To mi je všeč, ker to veščino potrebuješ kasneje na maturi in študiju. Sama izvedba tekmovanja s strani Zavoda RS za šolstvo in Škofijske gimnazije Vipava je bila odlična in brez kakršnih koli zapletov. Tekmovanje bi priporočal vsem, ki si radi širijo obzorja, tako z vidika vsebine tekmovanja, kakor tudi  zaradi veščin in izkušenj na takih področjih, katere tam pridobiš in so vsekakor koristne tako v nadaljnjem šolanju, kot tudi v življenju.«