Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Pirati plastike na Tržiški Bistrici

Dijaki 2. letnika naravovarstvenega tehnika so 21. 4. raziskovali ob Tržiški Bistrici po metodi, ki je bila razvita v mednarodnem projektu Pirati Plastike (Plastic Pirates GO Europe) .

S pomočjo plavajoče mreže so lovili plastiko in večjo mikroplastiko, ki plava v reki. V 60-ih minutah so poleg večje količine listja, trave in lesa v mrežo ujeli tudi tri delce plastične embalaže. Ker se reke stekajo v morja, na koncu veliko plavajoče plastike konča v morju, kjer se postopoma razgradi v mikroplastiko. Le-ta prehaja tudi v prehransko verigo in posledično vpliva tudi na človeka.

Na rečnem bregu so dijaki po posebnem protokolu vzorčili odpadke, ki se nahajajo tik ob reki, na prodišču in v gozdu. S pomočjo tehtanja odpadkov so ugotovili, da po teži prevladujejo kovinski odpadki. Največ odpadkov pa je plastičnih, predvsem je veliko plastike za enkratno uporabo. S kemijskimi analizami so dijaki ugotovili, da v vodi ni prisotnih fosfatov in amonijaka, našli pa so sledi nitratov.

Terensko delo je bilo zelo uspešno, poleg znanja in spretnosti so dijaki odnesli tudi 8 kg odpadkov.