Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

BC Naklo – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS)

V šolskem letu 2020/21 so bili dijaki 2. letnika gimnazijskega programa Biotehniškega centra Naklo vključeni v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja spoznavanje in ozaveščanje o Evropski uniji.

 

Program vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta iz Ljubljane in je namenjen gimnazijam, srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Poleg poučevanja o Evropski uniji projekt vključuje še pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu in o EU na splošno.

V letošnjem šolskem letu je v projektu sodelovalo 70 slovenskih šol. Od 70 sodelujočih šol je 58 šol uspešno opravilo aktivnosti in s tem pridobilo naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, med njimi tudi Biotehniški center Naklo. Dijaki BC Naklo so se uvrstili na zavidljivo 7. mesto.

Več o projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta na spodnji povezavi: 

https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/za-mlade/%C5%A1ola-ambasadorka-evropskega-parlamenta