Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Pomočnik v biotehniki in oskrbi


GOSPODINJSTVO, OSKRBA IN VZDRŽEVANJE, TEKSTILIJE, KUHANJE IN STREŽBA

Dragi dijaki in obiskovalci. Avtorji teh strani se bomo trudili, da kar najbolje predstavimo naš predmet in vam ga na čimbolj razumljiv način približamo.  


Dijaki se pri strokovnih modulih učijo različnih praktičnih del, razvijajo ročne spretnosti in timsko delo.

Naučijo se šivati enostavne izdelke za dom in spoznajo vzdrževanje le teh. Izdelke uporabijo pri pripravi mize in pogrinjkov.

 


Čistijo in vzdržujejo prostore z različnimi pripomočki, aparati in stroji. Naučijo se urediti prostore za različne priložnosti ali za dogodke. Pomagajo pri čiščenju in vzdrževanju okolice šole.


Pri modulu kuhanje in strežba ter priprava obrokov se naučijo kuhati in peči različne jedi, katere po navodilih učitelja tudi postrežejo. Pred strežbo je potrebno pripraviti še mizo, zato spoznajo različne pogrinjke.


Pri pouku dobijo tudi čut za solidarnost in pomoč, saj se naučijo negovati bolnika, navezujejo stike z ustanovami zdravstvenega varstva in Domom starejših občanov Naklo.


Predmetnika programa