Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Predstavitev rezultatov


V torek, 14. novembra 2023, smo na Biotehniškem centru Naklo, posadili lipo, ki smo jo prejeli ob zaključku projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju – PCVIZ.

V projekt so bili vključeni vsi programi na Srednji šoli in gimnaziji BC Naklo: strokovna gimnazija (pod okriljem Zavoda za šolstvo, ZRSŠ) ter poklicni in strokovni programi (pod okriljem Centra za poklicno izobraževanje, CPI).

Glavni namen projekta je bil ozaveščati cilje AGENDE 2023. Posebej smo izpostavili sledeče cilje:

CILJI AGENDE 2023

Skupni cilj:     

4. Kakovostno izobraževanje

17. Partnerstva za doseganje ciljev

PCVIZ –ZRSŠ:

3. Zdravje in dobro počutje

11. Trajnostna mesta in skupnosti

PCVIZ –CPI:

2. Odprava lakote

13. Podnebni ukrepi

15. Življenje na kopnem

Vsak posameznik, tako dijaki, kot tudi vsi drugi zaposleni na BC Naklo, naj bi z ozaveščanjem spreminjali svoje navade in tako pripomogli po svojih močeh k zmanjševanju podnebnih sprememb.

V okviru projekta smo s pomočjo finančnih sredstev, ki so bila dodeljena, razvili številne didaktične modele, ki jih bomo še naprej uporabljali v učne namene, v namen ozaveščanja vpliva naših ravnanj na podnebne spremembe: postavili smo visoke grede, drevesnico, nove kompostnike, zbiralnik deževnice, didaktične igre, delovne liste in druga gradiva. Izvedli smo projektne dneve, kjer so dijaki s projektnim načinom dela razvijali trajnostne vsebine.

Naj bo podarjena lipa simbol našega trajnostnega delovanja.