Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Investicija projekta


Za namen ozaveščanja  dijakov, sodelavcev in javnosti smo uredili hortikulturni del ob zavarovanih prostorih. Tu smo urejali kompostnike, dvignjene grede in drevesnico ter v to vključili zbiranje deževnice za namakanje. Za izvedbo aktivnosti smo potrebovali lesni del, za namakanje pa tudi cisterno za zbiranje deževnice.

Nekaj sredstev smo namenili nakupu balona za zbiranje deževnice, k investiciji pa smo pristopili trajnostno in za namen zbiranja uporabili že obstoječo cisterno, jo očistili in vanj dali balon, da bo voda neoporečna. Uredili smo tudi kompostnike, in sicer ograjen lesen prostor za kompostiranje in en prostor  za odlaganje. Izdelali smo kompostnike za ekološke in neekološke odpadke.