Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Dejavnosti in rezultati


Voda in pitje vode iz pipe.

Z aktivnostjo smo želeli  ozavestiti dijake, učitelje, starše in ostale o pomenu pitja vode in uporabe trajnostnega materiala (steklenica namesto plastike). Naš cilj je, da dijaki pijejo vodo iz pipe. Ciljna skupina projekta so dijaki začetnih letnikov in vsi novi deležniki na BC Naklo.

S programom in vsebino smo ozaveščali tudi po šolskem radiu ter kasneje na krajšem dogodku ob predaji steklenice. Rezultat je ozaveščen član BC Naklo. S to dejavnostjo podpiramo naslednje podnebne cilje: štev. 2., 3., 4., 6., 13.; dolgoročno tudi 16. in 17.

Aktivnost, ki smo jo izvedli, bo kot učna praksa izvedena vsako novo šolsko leto za vse nove deležnike BC Naklo. Utrinki bodo objavljeni na spletni strani. Vsako leto bomo v ta namen v spomladanskem času izvedli DAN NARAVE IN OKOLJA - SNOVNI KROG (tako bo prav v okviru tega projekta aktivnost spodbujanja pitja vode iz pipe trajno potekala na BC Naklo).

V predstavitve, promoviranja in izvedbo bodo in so vključeni dijaki vseh 16 smeri naše šole.

 

Projekt Podnebni cilji smo izvajali tekom celega šolskega leta v okviru rednega pouka, razrednih ur, športnih dni in kulturnih dni. Poleg tega smo čas projektnega tedna od 11. aprila  do 14. aprila 2023 namenili dejavnostim podnebnih sprememb ter ustvarjali učna okolja, učne poligone in spodbujali ozaveščanje o trajnostnem razvoju. V omenjenem tednu smo z vsemi dijaki srednje šole izvajali različne aktivnosti:

Dijake smo ves čas ozaveščali  o pravilnem ločevanju odpadkov. Sledili smo ciljem Agende 2030 in se pogovarjali o odpravi lakote, zdravju, dobrem počutju in načelih trajnostnega razvoja. V večji meri smo zasledovali cilje, kot so kakovostno izobraževanje, partnerstvo za doseganje ciljev, odprava lakote, podnebni ukrepi in življenje na kopnem.

Izkop za zbiranje deževnice.
Izkop za zbiranje deževnice.
Didaktični pripomočki za pouk.
Didaktični pripomočki za pouk.
Didaktični pripomočki za pouk.
Sestavljanje kompostnikov za ekološko in neekološko kompostiranje.
Izdelava dvignjenih gred za rezano cvetje in šolske drevesnice.
Popravljanje vrtnarskega orodja za uporabo pri pouku in ostalih dejavnostih v centru.
Priprava terena in izdelava hišk za koze.
Ozaveščanje o odpravi lakote, zdravju in dobrem počutju.
Ozaveščanje o odpravi lakote, zdravju in dobrem počutju.
Popravilo gospodinjskih strojev, odvrženih v zbirni center, in oddaja le-teh v dobrodelne namene.
Ozaveščanje o odpadkih, ki nastajajo v živilski industriji.