Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Program konferenceProgram mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM
 

Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Strahinj, 6. oktober 2017

 

 

8.00–9.00

9.00–11.00

11.15–12.30

  

 

Prijava udeležencev – pritličje Biotehniškega centra Naklo

Predstavitve referatov po sekcijah (1. del)

Plenarni del konference – predavalnica, 2. nadstropje:

kratek kulturni program: dijaki Biotehniškega centra Naklo – Srednja šola

pozdrav udeležencem: Sandra Žvagen, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

uvodni nagovori: Andreja Ahčin, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

                              predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

                                       Marko Mravlja, župan občine Naklo

Plenarno predavanje:

Radovan Radetić, Zavod Aleksandra      

                                                                    

 

12.30–14.00

Kosilo – jedilnica Biotehniškega centra Naklo

 

14.00–16.30

Predstavitve referatov po sekcijah (2. del)

 

16.45–17.30

Sklepni del konference 

od 17.30 dalje

Mreženje sodelujočih z družabnim srečanjem – jedilnica Biotehniškega centra Naklo 

 

 

 

                      

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

 

Predstavitve referatov po sekcijah (1. del): 9.00–11.00

 

 

Medpredmetno sodelovanje

 

skupina A: 1. nadstropje, učilnica št. 10, moderatorka: Meta Vovk

 

Eva Gašperlin in Urša Petrič: Naravoslovje v gimnaziji: izziv, ne ovira!, Gimnazija Kranj

Barbara Jelenc: Soča, Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

Andreja Prezelj: Naravoslovni dan v Zelencih in Planici, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Maruša Korelc: Matematika – pomemben pripomoček dobremu slaščičarju, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

mag. Matej Erjavec: Varstvo okolja skozi medpredmetne povezave, Gimnazija Jesenice

Uroš Božanić, Jano Sič, Miodrag Petrićević: Upotreba meda u kuvarstvu i na časovima fizičkog vaspitanja, Poljoprivredna škola Vršac, Srbija

Teja Škrjanec: Napovejmo vreme, Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Tina Petkovšek in Sara Zavec: Medpredmetno povezovanje – primer timske ure na srednji strokovni šoli: priprava preiskovanca na odvzem krvi, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 

 

 

Delo z otroki in najstniki s posebnimi potrebami,

 

Svetovalno delo

 

skupina B: 1. nadstropje, učilnica št. 3, moderatorka: Tadeja Fričovsky

 

Saša Gorenc Košir: Program Gibi mal – učna in socialnopedagoška metoda dela z otroki in mladostniki z motnjami vedenja in čustvovanja, Vzgojni zavod Kranj

Andreja Hafner Krek: Joga smeha v šoli, Osnovna šola Naklo

Eva Divjak: Slaboviden otrok in otrok s sladkorno boleznijo v prvih razredih osnovne šole, Osnovna šola Gradec

Anica Maček Intihar: Kako prisluhniti otrokom s posebnimi potrebami, Osnovna šola Log - Dragomer

mag. Mateja Verdinek Žigon: Svetovalna služba v oddelku, Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne

Jana Brelih Humar: Učenčev akcijski cilj in Brain Gym®, Osnovna šola Jela Janežiča

Erika Golob: Primeri dobre prakse poučevanja otrok z disleksijo, Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Željka Brumerček in Branka Dubravac: Prilagođeni i individualizirani programi za učenike s poteškoćama u učenju u Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek iz Hrvatske, Hrvaška

 

skupina C: 1. nadstropje, učilnica št. 4, moderatorka: Monika Rant

 

Metoda Leban Dervišević: Štorklja Mici – več kot motivacija (sodelovanje bolnišničnih šol), Osnovna šola Ledina, Bolnišnični šolski oddelki

Marta Zaplotnik: Otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v razredu, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Kristina Frlic: Merske enote v gospodinjstvu, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Andreja Dobnikar: Delo z otroki in najstniki s posebnimi potrebami in težave, s katerimi se je treba spoprijeti, Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Maja Hartman: Razumevanje in obravnava otrok s tiki – Tourettov sindrom, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

Adrijana Peterlin: Sprostitvene aktivnosti v šoli za zdrav in učinkovit razvoj otrok, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Vesna Lukežič: Molk: ovira ali prednost (selektivni mutizem), Osnovna šola Polje

Nives Laul: Povezovanje šole z zunanjimi ustanovami kot način preseganja predsodkov in načrtovanje poklicne poti, Gimnazija Celje - Center

 

 

                              

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Predstavitve referatov po sekcijah (1. del): 9.00–11.00

 

 

 

 

 

 

Izvedba programov v okviru izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti oziroma obveznih izbirnih vsebin

 

skupina D: 1. nadstropje, učilnica št. 5, moderatorka: Nada Šmid

 

Andreja Kosec: Šolsko novinarstvo kot prostor samouresničevanja, Osnovna šola Bistrica

Petra Hrovat: Vesela šola – bogatenje učenčevih znanj, Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Mateja Zorko Pavšar: VI-TV, dijaška televizija s pozitivnimi sporočili, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
mag. Janja Florjančič: Organizacija obveznih in prostoizbirnih interesnih dejavnosti v programih srednješolskega izobraževanja kot motivacija za prostočasno branje literature, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Vita Bokal: Uporaba gledališča in ciljno naravnanih nalog pri poučevanju tujih jezikov, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Simona Merljak: Kaj povezuje glasbeno umetnost, šport in slovenščino?, Osnovna šola Orehek Kranj

Mirjam Mandelc: Dramske dejavnosti v 2. triletju, Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Simona Špolad: Impro discipline v osnovni šoli, Osnovna šola Stražišče

Matejka Kljun: Interesne dejavnosti – vključevanje dijakov v novo socialno okolje?, Srednja šola tehniških strok Šiška

 

skupina E: 1. nadstropje, učilnica št. 8, moderatorka: Bernarda Božnar

 

Petja Pompe Kreže: Izbirne vsebine izbiramo, Osnovna šola Log - Dragomer

Špela Jenko: Lego Mindstorms in RoboCup Junior Rescue Line, Osnovna šola Šenčur

David Celar: Izvedba aktivnih športnih vikendov za dijake, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Mateja Cvetko: Dejavnosti v naravi, Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Mateja Hafner: Ohranjanje dediščine, Osnovna šola Orehek Kranj

Alenka Kuhar: Sončne ure, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik

Tanja Kozel: Interesna dejavnost: Eko vrt nas povezuje in oskrbuje, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica

Gašper Markič: Naravoslovno-raziskovalni tabor Gimnazije Kranj, Gimnazija Kranj

Nataša Šink: V šoli se želim naučiti …, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

 

 

Delo z nadarjenimi

 

 

 

skupina F: 1. nadstropje, učilnica št. 12, moderatorka: Tatjana Šubic

 

Primož Kurent: Spodbuda kreativnosti v mladih talentih, Šolski center Kranj

Marko Špolad: Motivacija pri delu z nadarjenimi, Gimnazija Škofja Loka

Irena Rutar: Kemija je padla na glavo, Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola

Andreja Jagodic: Nadarjeni raziskujejo vesolje, Osnovna šola Šenčur

Janez Galzinja: Vzmet, Gimnazija Škofja Loka

mag. Aljoša Brlogar: Od povprečne vrednosti do konveksne funkcije

 

 

 

 

 

                              

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Predstavitve referatov po sekcijah (1. del): 9.00–11.00

 

Izmenjave dijakov in mednarodna sodelovanja

ter

Delovno mesto –

učno okolje pri delodajalcu

 

skupina G: 1. nadstropje, učilnica št. 11, moderatorka: Lea Avguštin

 

Irena Florjančič: Mednarodna izmenjava – izziv za dijake, učitelje in starše, Gimnazija Škofja Loka

Veronika Gorjanc: Sodelovanje delodajalcev pri praktičnem izobraževanju dijakov, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

mag. Uršula Kastelic Vukadinovič: Mednarodna izmenjava s špansko šolo na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Alenka Grmek: Usklajeno trženje: teorija in praksa, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

Mojca Simončič: Znanje brez meja, Šolski center Novo mesto

dr. Sabina Šegula: Delodajalci – naši partnerji v projektih, Biotehniški center Naklo

Jana Kunčič: Različnost nas povezuje – mednarodna izmenjava učencev, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica

Jože Korošec: Pomembna vloga organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom med delodajalci in dijaki, Šolski center Ljubljana

Maja Štempihar: Pomen komunikacije in evalvacije dela pri praktičnem pouku v bolnišnici, Srednja šola Jesenice

 

 

 

 

 

 

Inovativni pristopi k poučevanju

 

skupina I: 1. nadstropje, učilnica št. 6, moderatorka: Jelka Čop

 

Tomaž Bojc: Praktična primera inovativnih učnih okolij, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Tinka Bertoncelj: Razgibajmo možgančke s kratkimi gibalnimi pavzami, Osnovna šola Naklo

Alen Pavšar: Uporaba navidezne resničnosti kot pripomočka pri pouku stroke, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Urška Kleč: Izkustveno učenje o ravneh proteinske strukture s sestavljanjem molekularnih modelov iz lego kock, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Miha Povšič: Uporaba živali pri pouku za lažjo asimilacijo učencev tujcev v razred pri pouku biologije, Srednja šola Jesenice

Nataša Svetina: Kemijsko popoldne z dijaki Gimnazije Želimlje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

Meta Trček: Vključevanje učencev v organizacijo in izvedbo šolske prehrane, Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Tanja Blažič: Start-up vikend za učitelje, Šolski center Nova Gorica

 

Skupina J: 1. nadstropje, učilnica št. 14, moderatorka: dr. Michaela Zavašnik Arčnik

 

Marta Jenko: Vzgojno učenje – učenje za odraščanje, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo

Mojca Fuchs Lukežič: Avtorska gledališka predstava učencev – izziv za učence in učitelje, Osnovna šola Marije Vere Kamnik

Dimitrij Jeraj: Prispevek k ustvarjalni šoli: ustvarjalni krog in ustvarjalni profil, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo

Ana Koračin: Ustvarjalnost drugače (Metode de Bona med srednješolci), Srednja frizerska šola Ljubljana

Tatjana Žagar: Slovenščina in geštalt, Gimnazija Škofja Loka

Gita Šmid: Spletni dnevnik pri pouku TJA, Osnovna šola Cvetka Golarja

mag. Ana Tušek: Ko učim, gradim … znanje: Strategije za razvijanje bralno-pisalnih veščin pri angleščini, Osnovna šola Poljane

Veronika Vizjak: Modeliranje timskega poučevanja španščine: razvijanje medkulturne zmožnosti z uporabo filma, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

 

 

 

 

                              

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Predstavitve referatov po sekcijah (1. del): 9.00–11.00

 

 

 

 

 

Inovativni pristopi k poučevanju

 

skupina K: 1. nadstropje, učilnica št. 15, moderatorka: Andreja Lampič

 

Kristina Fürst: Od inovativnih pristopov poučevanja do učenčeve motiviranosti, Osnovna šola Danile Kumar

Valerija Gavez: Igra in učenje v prvem razredu, Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

Špela Čekada Zorn: Prešerno s Prešernom v osmem razredu osnovne šole, Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Bojana Krašovec: Likovno-ekološki dan, Osnovna šola Polje

Mojca Logar: Frazemi – besede v prenesenem pomenu, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Ksenija Pirih Tavčar: Slovenski kulturni praznik malo drugače, Osnovna šola Kašelj

Petra Premrl: Ko v svet črk vstopi animacija, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Kristina Strnad: Obravnava Tavčarjeve Visoške kronike v osnovni šoli, priprava na domače branje, Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

mag. Tina Preglau Ostrožnik: Noč v knjižnici ali kako motivirati otroke za Cankarjevo tekmovanje, Osnovna šola Venclja Perka Domžale

 

 

 

 

 

 

Komunikacija v šoli

 

 

 

skupina L: 1. nadstropje, učilnica št. 16, moderatorka: Saša Grašič

 

Lidija Goljat Prelogar: Izzivi komuniciranja v šolah in vrtcih, Šola za ravnatelje

Irena Lukić: Kakšen je dober učitelj?, Osnovna šola Spodnja Šiška

Mojca Jošt: Stres pri učencih zaradi ocenjevanja znanja. Kako ga premagamo?, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Marjeta Petek Ahačič: Coaching – razrednikov pomočnik, Gimnazija Škofja Loka

Erika Vidrgar: Usvajanje bontona v komunikaciji in krepitev pozitivnih medosebnih odnosov pri učencih, Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

PBN Andreja Ahčin, Herma Hartweger, Waltraud Stroj: Medsebojno učenje in sklepanje prijateljstva preko meja, Landwirtschaftliche Fachschule Drauhofen, Avstrija, Landwirtschaftliche Fachschule Ehrental, Avstrija, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Predstavitve referatov po sekcijah (2. del): 14.00–16.30

 

 

 

Medpredmetno sodelovanje

 

skupina M: 1. nadstropje, učilnica št. 6, moderatorka: Nataša Šink

 

Jasmina Zalar: Domača volna – prenašanje znanj obdelave in predelave na mlajše generacije, Osnovna šola Tržič

Renato Mahnič: Povezava strokovnih in splošnoizobraževalnih predmetov, Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

mag. Smiljana Adamič: Medpredmetno povezovanje kemije in informatike, Gimnazija Celje - Center

Ana Kavčič in Polona Teran: Strokovni moduli se dopolnjujejo, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Suzana Adžić in Jana Kunčič: Tvorno in pasivno pri slovenščini in angleščini, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica

Alenka Luštrek: Pridobivanje znanja strokovnega besedišča v angleščini s samostojno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

Roman Rehberger: Medpredmetno povezovanje vsebin računalništva in informatike z vsebinami stroke v različnih stopnjah in smereh strokovnega izobraževanja, Šolski center Kranj, Višja šola

Karin Prodan: Načrtovanje oken in vrat v stanovanjski hiši, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Anica Šaljaj: Medpredmetna povezava med fiziko in kemijo na primeru plinske enačbe in plinskih zakonov, Gimnazija Škofja Loka

skupina N: 1. nadstropje, učilnica št. 5, moderatorka: Mojca Logar

 

Petra Korenjak Marčun: Z gledališčem kamišibaj povezujemo likovno snovanje in ruščino, Osnovna šola Naklo

Špela Hribar Maglić: Medpredmetno povezovanje pri pouku angleščine v prvem triletju, Osnovna šola Gradec

Vida Oranič: Vuč u vodo, Osnovna šola Tržič

Petra Pugelj Peca: Izdelava stripa – možnost za realizacijo medpredmetnih povezav pri pouku slovenščine ter likovne umetnosti v 4. razredu osnovne šole, Osnovna šola Danile Kumar

Karmen Petrovčič: Znanilci pomladi, Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice

Katarina Tadić: Škatla, škatlica – medpredmetno povezovanje z gospodinjstvom kot pomoč pri ocenjevanju znanja pri tehniki, Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Tina Šetina: Medpredmetno sodelovanje ali kreativna dramska igra nastane v sodelovanju s šolskim orkestrom in tehničnim predmetom, Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Mojca Kavčič: Medpredmetno ocenjevanje pri slovenščini, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Petra Berčič: Geografsko obarvan kulturni dan, Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

 

 

 

Delo z otroki in najstniki s posebnimi potrebami,

 

Svetovalno delo

 

skupina O: 1. nadstropje, učilnica št. 8, moderatorka: Tadeja Fričovsky

 

Dunja Geršak: Praćenje i vrednovanje učenika s teškoćama u srednjoj strukovnoj školi, Gospodarska škola Čakovec, Hrvaška

dr. Tatjana Pretnar: Stališča slovenskih in slovaških učiteljev do otrok s posebnimi potrebami, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica

Eva Gašperlin: Vloga proste igre v mladosti – ena igra na dan odžene težave stran, Gimnazija Kranj

Tanja Prezelj: Priprava in izvedba ekskurzije za gibalno ovirane dijake, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Neža Pirih: Karierno načrtovanje in vodenje v nižjem poklicnem izobraževanju, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Damjana Šmid: Vloga svetovalnega delavca pri vključevanju učencev tujcev, Osnovna šola Cvetka Golarja

Špela Mesec: Disleksija in tuji jeziki, Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

Peter Krebelj: Imam posebne potrebe, a vseeno zmorem več, Srednja šola tehniških strok Šiška

Maša Pikl: Moč dotika v šolskem sistemu, Osnovna šola Gradec

 

 

                              

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Predstavitve referatov po sekcijah (2. del): 14.00–16.30

 

 

Izvedba programov v okviru izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti oziroma obveznih izbirnih vsebin

 

skupina P: 1. nadstropje, učilnica št. 10, moderatorka: Lea Avguštin

Regina Zavec: Sonce v domu, Osnovna šola Horjul

Jana Šturm: Učna gozdna pot Srjanski hrib, Osnovna šola Šenčur

Vesna Lavrinc: Naravoslovne dejavnosti, Gimnazija Celje - Center

Nataša Zaletelj: Kako učencem priljubiti ples?, Osnovna šola Naklo

Mojca Kumer: Prometna vzgoja in kolesarski izpit v osnovni šoli, Osnovna šola Solkan

Maja Lenart: Interesna dejavnost »mladi bolničar« – otrok kot izvajalec prve pomoči, Osnovna šola Gradec

Gloria Šepec: Prostovoljno delo dijakov v bolnišnici – primer dobre prakse v Sloveniji, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Tina Mulec: Dobro zate – dobro zame (Dvig socialnega in kulturnega kapitala dijakov Gimnazije Jesenice), Gimnazija Jesenice

Monika Sadar: Interesna dejavnost za dvig duševne zdravstvene pismenosti v srednjih šolah, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Mirica Založnik Simončič: Raziskovanje okolja in okoljska vzgoja v domačem okolju, Osnovna šola Horjul

Bernardka Bernard: 20 let sodelovanja, Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled

 

 

Delo z nadarjenimi

 

 

skupina R: 1. nadstropje, učilnica št. 15, moderatorka: dr. Michaela Zavašnik Arčnik

 

Viktorija Alagić in Željka Jambrović: Rad s darovitim učenicima u zanimanju cvjećar u Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek iz Hrvatske, Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Hrvaška

Ivan Dović: Nov družbeni red – delo z nadarjenimi učenci, Osnovna šola Brinje Grosuplje

Mateja Potočnik Poljanšek: Aktivnosti za nadarjene, Osnovna šola Šenčur

Bernarda Lenaršič: Pomen ustvarjalnega pisanja kot obvezne izbirne vsebine, Gimnazija Kranj

Stanka Stružnik: Z vlakom v neznano, Osnovna šola Vodice

Mateja Škorja: Delo z glasbeno nadarjenimi učenci in pot do prve avtorske skladbe, Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

mag. Miha Vrčko: Uporaba sodobnih tehnologij v šolskem prostoru, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

 

Knjižnica kot učno okolje in razvijanje bralno-jezikovne kulture

 

 

 

skupina S: 1. nadstropje, učilnica št. 16, moderatorka: dr. Nina Modrijan

 

Monika Celar: Razvijanje predbralne pismenosti v predšolskem obdobju, Vrtec Tržič

Leopoldina Poli Hočevar Eve: Spodbujanje branja na razredni stopnji (PYP) Mednarodnega IBO-oddelka Osnovne šole Danile Kumar, Osnovna šola Danile Kumar, Mednarodni oddelek

Tjaša Sajovic: Poslušam, berem in se igram, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Jana Klavora: »Moja prva knjiga« in literarni večer, Osnovna šola Solkan

Jolanda Bikić: Bralna značka kot motivacijsko sredstvo za izboljšanje branja, Osnovna šola Kungota

Jelica Primožič: Vloga knjižničarja pri motiviranju branja, Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

Martina Kozorog Kenda: Bolezni, povezane s prehrano: delo s priročniki pri medpredmetnem povezovanju v šolski knjižnici, Osnovna šola Simona Dušana Muniha Most na Soči

Darja Roškar: Vpletenost knjižnice v vzgojno-izobraževalne izzive, Osnovna šola Danile Kumar

Milena Zelko: Obisk umetnika iz sveta literature, glasbe in filma, Gimnazija Murska Sobota

Miran Štempihar: Kako izbrati domače branje v srednjem strokovnem izobraževanju?, Srednja šola Jesenice

 

 

                              

Program mednarodne konference 4. festivala KO UČIM, GRADIM, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Predstavitve referatov po sekcijah (2. del): 14.00–16.30

 

Izmenjave dijakov in mednarodna sodelovanja

 

 

skupina G: 1. nadstropje, učilnica št. 14, moderatorka: Monika Rant

 

Jana Hafner: Svet v naših rokah – projekt mednarodne mobilnosti, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Jana Koritnik: Mednarodna izmenjava z Nemčijo in spodbujanje podjetnosti med gimnazijci, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Martina Kramarič: Dopolnitev obstoječega programa hortikulturni tehnik z modulom vertikalne ozelenitve, Biotehniški center Naklo

PBN Howard Lee: Cooperation in Vertical Plant Life international project and incorporation of the project results at Hadlow College, Hadlow College, Velika Britanija

PBN Sjouke Bouius: Innovative educational module in the field of living walls developed through international cooperation, Terra MBO, Groningen, Nizozemska

Maja Tolo: Mednarodno sodelovanje predstavlja izziv ter zagotavlja profesionalno in osebno rast, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica

Zorica Kozelj: Razvijanje medkulturne kompetence, Osnovna šola Cvetka Golarja

Bernarda Božnar: Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev v programu Erasmus+, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Saša Bogataj Suljanović: Uporaba metod umetnosti gostiteljstva oziroma metod participativnega vodenja in drugih delavnic na mednarodnem strokovnem srečanju evropskih gimnazij, Gimnazija Škofja Loka

Petra Alič: Osebnostna rast dijakov zdravstvene usmeritve na mednarodni izmenjavi v Španiji, Srednja šola Jesenice

Monika Rant: Novo učno okolje v mednarodnem prostoru kot oblika vzgoje in izobraževanja za življenje, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

 

 

 

 

 

Inovativni pristopi k poučevanju

 

skupina H: 1. nadstropje, učilnica št. 11, moderator: Peter Ribič

Matevž Bolta: Praktikum, Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Klavdija Klinar: Gozdni dan – pouk v naravi, Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice

Nataša Mrak: V iskanju prave smeri se učiš (pre)živeti – orientacija v prostoru, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Zvonka Ziherl: Razvijanje iniciativnosti in podjetnosti v 5. razredu, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Peter Kurnik: Podjetništvo v praksi, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo

Betka Mahnič: Je asistent pri pouku angleškega jezika izziv ali Denis Pokora?, Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

Darja Ravnihar: Učinkovito skupinsko delo v razredu, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Miha Povšič in Lea Janežič: Vpliv kofeina na rast Phaseolus vulgaris, Srednja šola Jesenice, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Tadeja Polajnar: Izkušnja projektnega dela z dijaki, Biotehniški center Naklo – Srednja šola

Katja Sodnik: Gibanje v podporo učenju, Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

 

skupina I: 1. nadstropje, učilnica št. 12, moderatorka: Meta Vovk

 

Anita Omejec: Izkustveno učenje pri predmetu umetnostna zgodovina s primerom dobre prakse, Gimnazija Kranj

PBN Maria Teresa Gallo: Associazione Scienza under 18 Isontina, Fogliano-Redipuglia (Gorizia), Italija

Andrej Svete: Aktualizacija poučevanja evropskih vsebin v srednjih tehniških programih pri sociologiji, Srednja šola tehniških strok Šiška

Andreja Lampič: Vseživljenjsko učenje in priprava na splošno maturo, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo

mag. Jurij Železnik: Izdelava podatkovne baze za izposojo knjig v šolski knjižnici, Gimnazija Bežigrad

Danica Centrih: Naravoslovne urice, Gimnazija Celje - Center

Slavka Žmaucar: Učna ura matematike – primer »naravnega zakona« in matematična analiza, Gimnazija Šentvid

Petra Žibert: Ko dijak predaja znanje, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

mag. Polonca Volavšek: Didaktične igre pri pouku angleščine, Osnovna šola Planina pri Sevnici

Vanja Majcen: Uporaba IKT pri pouku v 1. triadi, Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj, podružnica Grajena