Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Glavni cilji


V gimnazijskem programu smo ob tem prednostno zasledovali 4 cilje Agende 2030, in sicer:

3. cilj – Zdravje in dobro počutje

4. cilj – Kakovostno izobraževanje

11. cilj – Trajnostna mesta in skupnosti

17. cilj – Partnerstva za doseganje ciljev