Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Tekmovanja in natečaji


Za vsako šolsko leto dijak zapiše in dokumentira osnovne podatke o tekmovanjih ali natečajih, katerih se je udeležil. Te osnovne informacije vključujejo:

• datum tekmovanja/natečaja,

• kraj tekmovanja/natečaja,

• področje tekmovanja/natečaja,

 ime in priimek mentorja, ki je dijak pripravljala na tekmovanje/natečaj,

• potrdilo o sodelovanju na tekmovanju/natečaju,

• rezultat tekmovanja/natečaja.