Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PUD


Za vsako šolsko leto dijak zapiše in dokumentira osnovne informacije o praktičnem usposabljanju z delom na delovišču, ki vključujejo naslednje:

 osnovne informacije o delovišču: polno ime in točen naslov, telefon, e-mail, naslov spletne strani,

 točen datum opravljana praktičnega usposabljanja z delom,

 ime in priimek mentorja, po možnosti tudi njegov kontakt,

 mnenje mentorja,

 kratko poročilo o poteku praktičnega usposabljanja z delom: pisno in slikovno,

 kratka refleksija o tem, katere kompetence (spretnosti in znanja) je izboljšal oziroma pridobil na praktičnem usposabljanju z delom.