Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projektno delo


Za vsako šolsko leto dijak zapiše in dokumentira osnovne informacije o poteku projektnega dela, s tem da so razvidni naslednji podatki:

• Datum izvajanja aktivnosti v okviru projektnega dela,

• Tema projektnega dela,

• Ime in priimek mentorja ali mentorjev,

• Predstavitev projektne skupine: imena in priimki sodelujočih v projektni skupini, iz katerih razredov prihajajo + skupinska fotografija,

• Kratko poročilo o poteku projektnega dela,

• Rezultati projektnega dela (izdelek, predstavitev, objavljen članek ipd.) + fotografije,

• Potrdilo o sodelovanju.