Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Odprti kurikulum


Za vsako šolsko leto dijak zabeleži osnovne informacije o vsebinah odprtega kurikuluma, ki naj vključujejo naslednje podatke:

• imena programskih enot,

• za vsako programsko enoto število ur in kreditnih točk,

• za vsako programsko enoto ime in priimek učitelja oziroma učiteljev,

• kratko predstavitev učnih vsebin oziroma ključne kompetence iz kataloga znanj za vsako programsko enoto odprtega kurikuluuma.