Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Objavljeni članki in drugi izdelki


Dijak sproti in po kronološkem zaporedju dopolnjuje seznam objavljenih člankov ali drugih izdelkov, ki so bili objavljeni/predstavljeni v različnih medijih med šolanjem.

Na tem seznamu morajo biti zapisani naslednji podatki:

• zaporedna številka,

• ime članka ali oddaje,

• natančno ime in naslov medija (časopis, glasilo, radio, televizija, spletna stran ipd.)

• datum in kraj objave,

• fotokopija člankazvočni ali video zapis.