Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Naslovnica


1. Vsak dijak izdela oziroma oblikuje naslovnico karierne mape samostojno tako, da uporabi različne likovne tehnike.

2. Na naslovnico dijak napiše tudi svoje osnovne podatke:

• ime in priimek
• izobraževalni program in razred 
• šolsko leto vpisa