Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Moji cilji


V tem poglavju karierne mape dijak opredeli učne cilje na začetku vsakega šolskega leta in ugotavlja ob koncu istega šolskega leta, ali so bili ti cilji realizirani. To naredi tako, da:

• na začetku šolskega leta napiše PRIČAKOVAN učni uspeh ob koncu šolskega leta, ob koncu pouka napiše DOSEŽEN učni uspeh in komentira, če je prišlo do prevelike razlike med pričakovanim in doseženim učnim uspehom,

• zapiše, v katerih tečajih oziroma aktivnostih želi sodelovati med šolskim letom,

• predlaga, katere učne vsebine oziroma programske enote bi želel imeti v odprtem kurikulu v naslednjem šolskem.