Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Moja pot do poklica


V tem razdelku karierne mape dijak vsako šolsko leto na poseben obrazec napiše naslednje podatke:

 izobraževalni program, po katerem se izobražuje,

• predmetnik za vsako šolsko leto (imena in kratice programskih enot, ki se izvajajo v posameznem šolskem letu),

• učiteljski zbor v vsakem šolskem letu (poleg vsake programske enote dijak dopiše ime oziroma imena učitelja-ev/učiteljice , ki to programsko enoto poučuje-jo),

• na začetku šolskega leta napiše pri vsaki programski enoti pričakovano oceno, ki jo želi doseči ob koncu šolskega leta, ob koncu pouka napiše pri vsaki programski enoti doseženo oceno in komentira, če je prišlo do prevelike razlike med pričakovano in doseženo oceno,

• fotokopije spričeval.