Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Moja knjiga obrazov


Ta razdelek dijak dopolnjuje s:

• s slikami razreda za vsako šolsko leto, ki jih dopolni z datumom fotografiranja ter imeni  sošolk, sošolcev in razrednika/razredničarkez osebnimi slikami posameznih

• sošolcev/sošolk, ki jih lahko opremi z različnimi komentarji, anekdotami, e-mailom ali n aslovom stalnega bivališča; ne pozabiti na datum, kdaj je fotografija nastala,s slikami 

• prijateljev/prijateljic, ki jih lahko opremi z različnimi komentarji, anekdotami, prijateljevim e-mailom ali naslovom stalnega bivališča; ne pozabiti na datum, kdaj je fotografija nastala.