Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izvenšolske dejavnosti


Za vsako šolsko leto dijak zapiše in dokumentira osnovne informacije o krožkih, tečajih in drugih izvenšolskih dejavnostih, ki se jih udeležuje. Te aktivnosti naj dijak opremi z naslednjimi osnovnimi podatki:

• ime aktivnosti: polno ime

• kraj, kjer aktivnost poteka: točen naslov, telefon, e-mail, naslov spletne strani,

• datum izpeljave aktivnosti,

• ime in priimek mentorja, po možnosti tudi njegov kontakt,

• mnenje mentorja,

• kratko poročilo o poteku aktivnosti: pisno in slikovno,

• kratka refleksija o tem, katere kompetence (spretnosti in znanja) je dijak izboljšal oziroma pridobil z aktivnim sodelovanjem na aktivnosti.

V tem razdelku lahko dijak predstavi (pisno in s fotografijami) svoj/-e osebni/-e konjiček/-ke (hobi/-je), če ga/jih ima.