Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izdelki


Za vsako šolsko leto dijak zapiše in dokumentira osnovne informacije o svojih najboljših izdelkih, ki jih je naredil med poukom ali kakšno drugo aktivnostjo:

• fotografije najboljših izdelkov,

• kratek opis izdelovanja ali tehnološkega postopka najboljših izdelkov v posameznem šolskem letu.