Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Interesne dejavnosti


Za vsako šolsko leto dijak zapiše, lahko tudi drugače dokumentira (fotografije, video ipd.), osnovne informacije o:

• športnih dnevih (datum, kraj izvajanja, aktivnost),

• kulturnih dnevih (datum, kraj izvajanja, ime kulturne predstave ali dogodka),

• ekskurzijah (datum, kraj izvajanja, vrste aktivnosti),

• taborih (datum, kraj izvajanja, imena aktivnosti),

• drugih aktivnostih (datum, kraj izvajanja, aktivnost).