Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Dokazila o izobraževanju in usposabljanju


Dijak sproti in po kronološkem zaporedju dopolnjuje seznam dokazil, ki jih je pridobival med šolanjem ali pri drugih aktivnostih, za katere meni, da so vplivale na pridobivanje njegovih ključnih in poklicnih kompetenc.

Na tem seznamu morajo biti zapisani naslednji podatki:

• zaporedna številka,

• datum in kraj izdaje dokazila,

• ime dokazila,

• ime ustanove oziroma izdajatelja dokazila.