Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vpis


Rokovnik za vpis v šolskem letu 2024/2025

Vljudno Vas vabimo da nas obiščete :

- na Dan poklicev – Vrtiljak poklicev,  v četrtek 23. 11. 2023 ob 16.00 uri

- na Dan gimnazije,  v četrtek 30. 11. 2023 ob 16.00 uri

- v času informativnih dni, v  petek, 16. 2. 2024 , ob 9. in 15. uri  ter  v soboto, 17. 2. 2024 , ob 9. uri.

Pripravljamo zanimive predstavitve programov, spoznali boste tudi življenje na šoli. Več informacij:  spletna stran šolske svetovalne službe  ali 04 277 21 24 (Tadeja Fričovsky)

 

Splošni izobraževalni program: 
GIMNAZIJA

Poklicni in strokovno tehnični izobraževalni programi: 
KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO in PREHRANA, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

 

ROKOVNIK ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2023 /2024

Informativni dnevi  v srednjih šolah in dijaških domovih

16. 2. 2024 , ob 9. uri ter 15. uri

v 17. 2. 2024 , ob 9. uri

Prijavljanje za vpis v SŠ

2. 4. 2024

 

Analiza prijave in svetovanje učencu o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo

 

do 23 . 4. 2024

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 23. 4. 2024 do 15. ure

Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

do 29. 5. 2024

Prijavljanje za vpis  v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

do 13. 5. 2024

Morebitni prenosi prijav za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

3. 6. 2024

Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah brez omejitev

od 17. 6. 2024, do vključno 21. 6. 2024 (do 14. ure)                         

(VABILO Z VAŠIM TERMINOM PREJMETE PO POŠTI NA DOM)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostjo v 2. krogu in razdelitvijo ustreznih razredov.

21. 6. 2024, do 14. ure

Prijava za 2. krog izbirnega postopka

 do 26. 6. 2024, do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 3. 7. 2024, do 14. ure

(rezultati 2. kroga bodo znani 2. 7. 2024, do 15. ure)

Prinašanje dokumentov za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter vpis

do 3. 7. 2024

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

do 30. 8. 2024

 

 
Nov program - MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
FOTO ZGODBA IZ preteklih INFORMATIVNIH DNI

Poglejte tukaj! 
UTRINKI IZ PRETEKLIH INFORMATIVNIH DNI