Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Srednji poklicni programi (3-letni)


V našem centru se lahko dijaki izobražujejo v triletnih srednjih poklicnih programih na različnih področjih.


Živilstvo

mesar / mesarka

pek / pekarka

slaščičar / slaščičarka


Hortikultura

vrtnar / vrtnarka

cvetličar / cvetličarka


Kmetijstvo

gospodar na podeželju

mehanik kmetijskih in delovnih strojev - NOVO