Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mednarodna konferenca 2021 / International Conference 2021SLO   ENG  

Program konference

 

Conference programme

 
Vabilo   Invitation letter  
Plenarni govorci   Plenary speakers  
Plenarni nagovori   Plenary speaks:  
Zbornik   Collection of Papers  
Zahvala   Acknowledgements   

VABILO

Mednarodna konferenca 6. festivala KO UČIM, GRADIM

Za prihodnost planeta

10. novembra 2021 - Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija, Strahinj 99, Naklo, Slovenija

Tokrat bodo na plenarnem delu konference z nami . . .
Dr. Darja Piciga je doktorica psiholoških znanosti in več desetletij deluje na področjih družbe znanja - vzgoja in izobraževanje ter raziskave, razvoj in inovacije. Preko deset let se posveča tudi aktualnim izzivom trajnostnega razvoja, zlasti v povezavi s podnebnimi spremembami in prehodom v zeleno gospodarstvo, ter konceptualno razvija evropski pristop integralnih svetov. Je avtorica več knjig ter preko 100 objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkov. Med drugim je vodilna urednica in avtorica knjige Integral Green Slovenia (založba Routledge, 2016) in ključna osebnost Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. Je urednica priloge Podnebni dosje v reviji EOL. 

Dr. Piciga je do konca leta 2020 na Ministrstvu za okolje in prostor opravljala pionirsko delo pri prenosu in uporabi sodobnih evropskih usmeritev za okolje in


Dr. Dr. Ana Vovk redna prof., dvojna doktorica znanosti s področja geografije iz varstva okolja. Študirala na Univerzi na Dunaju na ter na Univerzi v Ljubljani, zaposlena je na Univerzi v Mariboru in predava na Filozofski fakulteti ter Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Je ustanoviteljica dveh mednarodnih centrov in sicer Mednarodnega centra za ekoremediacije na Univerzi v Mariboru ter Mednarodnega centra za samooskrbo Dole kot nadaljevanje Učnega poligona za samooskrbo. Razvija inovativna svetovna znanja za trajnostno prihodnost ter piše knjige in priročnike s področja trajnostne samooskrbe. Njen cilj je prenesti akademska znanja v prakso za izboljšanje življenja ljudi. Sodeluje z afriškimi in azijskimi državami pri razvoju ekosistemskih pristopov za samooskrbo. V Mednarodnem centru za samooskrbo je vzpostavila ekosistemsko kmetijo, center vitalnega življenja s čajnico in hišo zelišč, kjer živi trajnostni način življenja na osnov upoštevanja naravnih virov v povezavi z naravnimi danostmi.


Peter Svetina, varuh človekovih pravic je specialni pedagog in socialni podjetnik je celotno svojo poklicno pot posvetil področju socialnega varstva, šolstva ter delovanju invalidskih, humanitarnih in prostovoljnih organizacij. Po študiju je s komaj 25 leti prevzel vodenje invalidske bivalne enote v Domu počitka Mengeš, poklicna pot pa ga je že kmalu vodila na avstrijsko Koroško, kjer je deloval v Lebenshilfe (življenjska pomoč). Poleg dela pedagoškega vodje je tam tudi strokovno koordiniral delo štirih zavodov omenjene organizacije, ki invalidom pomaga pri organiziranju življenjskih aktivnosti. Po vrnitvi v Slovenijo je svojo strokovno kariero nadgradil s sodelovanjem s Šentom, slovenskim združenjem za duševno zdravje, kateremu je pomagal pri ustanovitvi zaposlitvenega centra za invalide Karso v Pivki, kjer je bil tudi direktor. Preden je februarja 2019 s podporo 89 poslank in poslancev državnega zbora postal peti varuh človekovih pravic v Sloveniji je s kmetovalcem Matijo Zadrgalom v Komendi ustanovil Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju. V vseh vlogah si aktivno prizadeva za varovanje pravic tistih, ki so v družbi najbolj ranljivi. Prepričan je, da treba za ljudi poskrbeti v domačem okolju, zato je skupnostna skrb ena izmed osrednjih točk njegove agende.


Jože Prah je zaposlen v Zavodu za gozdove Slovenije, kot revirni gozdar. S prostovoljskim delom je začel že zelo zgodaj, leta 1974 v Planinskem društvu Lisca Sevnica in se s tem vključil v Planinsko zvezo Slovenije, kjer je danes član UO in predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Zasavja in Posavja. Je eden od ustanoviteljev Turističnega društva Ostrovrharji Svibno. Pri Turistični zvezi Slovenije aktivno deluje od leta 2002. Jože Prah je tudi predsednik Komisije za Evropske pešpoti v Sloveniji. Je soavtor več razvojnih usmeritev na širšem slovenskem območju in ustanovni član Društva za razvoj slovenskega podeželja. Projekti Pametne vasi, Les je lep, Posavske poti prijetnih doživetij, Pohodniški festival in drugi načrtno posegajo v razvoj okolja. Je pobudnik turističnih in drugih prireditev kot so npr. Oglarski dnevi, Splavarjenje na Savi, Pohod po poti oglarjev, Teden gozdov, Klepet na naj poti … Je tudi predsednik Društva oglarjev Slovenije in Društva lastnikov gozdov Sopota – Laško. Ponosen je na odlično sodelovanje ZGS in KTRC Radeče. Je tudi ustanovni član Slovenskega ekološkega gibanja. Še posebej pa je ponosen na delo mentorja v Študijskih krožkih, ki delujejo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in KTRC Radeče. V okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna je pobudnik tekmovanja in ocenjevanja za Naj tematske poti v Sloveniji ter član ocenjevalnih komisij mladinskih projektov TZS. Za svoj prispevek in prizadevno prostovoljsko delo je prejel veliko posebnih priznanj (DS, TZS, PZS, ACS, LZS, občinska …). Njegove besede so: »Delam prav tisto, kar si želim. Verjamem v dobro ljudi, Narave in Gozda.«


VABILO NA MEDNARODNO KONFERENCO

 

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija vabi k udeležbi učitelje, svetovalne delavce, knjižničarje osnovnih in srednjih šol, vzgojitelje ter druge strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalce učiteljev, pedagoške svetovalce in raziskovalce s področja vzgoje in izobraževanja. 

Namen konference je predstavitev strokovnih dosežkov in primerov dobrih praks s področja vzgoje in izobraževanja na raziskovalno vprašanje; Kako mlade navdihujemo za trajnostno delovanje?

Osrednja tema letošnjega festivala je:  Za prihodnost planeta. Razpravljali bomo o temeljnem vprašanju, kako mlade navdihovati za trajnostno delovanje. Prikazali bomo uspešne prakse sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini ter se osredotočili na zanimive in dobre prakse. Kot nakazuje osrednja tema, želimo spregovoriti tudi o aktualnih družbenih dogajanjih današnjega časa.

 

Razpravljali bomo na spodaj navedenih tematskih področji:

  1. Trajnostni zgledi doma in v tujini.
  2. Inovativni pristopi k poučevanju v smeri trajnostnega delovanja.
  3. Odnosna komunikacija.

 

Predstavitve referatov iz tujine bodo potekale v dopoldanskem času. Plenarni del bo od 13.00 – 15.00 ure. Popoldan sledijo predstavitve referatov iz Slovenije.

Za udeležbo na konferenci se bo potrebno predhodno prijaviti.  https://forms.office.com/r/yYYQJ1SLAz

 

V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe na konferenci vas lepo pozdravljamo.

 

organizacijski odbor festivala                             Andreja Ahčin, ravnateljica