Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kakovost


ORGANIGRAM KAKOVOSTI BC NAKLO - Srednja šola


KOMISIJA ZA KAKOVOST BC Naklo - Srednja šola

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ' Biotehniški center Naklo', sprejetega dne 19. junij 2007, je po XXV. členu tega sklepa oblikovana

 KOMISIJA ZA KAKOVOST v sestavi:

  1. 3 strokovni sodelavci šole: Monika Rant, Tadeja Fričovsky, Veronika Gorjanc.
  2. 2 predstavnika delodajalcev, s področja dejavnosti za katero se izvaja izobraževanje:  Tatjana Čebulj, Nataša Mohar Mustafa.
  3. 2 predstavnika staršev: Bor Prihavec, Jana Zupančič

Komisijo za kakovost imenuje Svet zavoda na svoji redni seji.